Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Pokračování mé korespondence s předsedou kontrolního výboru

Pokračování mé korespondence s předsedou kontrolního výboru

Počátkem roku jsem si dovolil zaslat předsedovi kontrolního výboru ing. Bedřichu Chlupatému dva dopisy, ze kterých vyjímám dvě otázky:


1. Proč pan tajemník nezveřejňuje texty žádostí o informace a příslušné odpovědí na webových stránkách Hrabové tak, jak to nařizuje zákon č. 106/1999 Sb.? V ostatních obvodech Ostravy je to zcela běžné.

2. Pane předsedo, je pravděpodobné, že v Hrabové je porušován zákon č. 132/2006/Sb. o kronikách. V § 3 tohoto zákona je uvedeno, že o obsahu zápisu do kroniky rozhoduje obec.

V Hrabové o tom rozhoduje pouze letopisecká komise, což není obec, ale pouze poradní orgán rady.

 

 V tyto dny jsem obdržel od předsedy kontrolní komise následující odpověď:

 

Vážený pane Slavíku,

k Vašim dotazům ve věci dodržování zákona č. 106/1999 Sb. a k porušování zákona č. 132/2006 Sb. uvádíme:

ad1) Rozhodně neplatí, že ve všech ostatních městských obvodech je zákon č. 106/1999 Sb. uplatňován v plném rozsahu a informace jsou zveřejňovány na internetových stránkách obcí. Současně Vám dáváme zapravdu v tom, že doposud nedocházelo k striktnímu dodržování § 5 odst. 3 tohoto zákona, byť toto nedodržení výše uvedeného paragrafu není nijak sankcionováno.  Počínaje rokem 2015 bude sjednána náprava a všechny dotazy i odpovědi, splňující náležitosti zákona č. 106/1999 Sb. budou zveřejněny na internetových stránkách obce. Jako velmi pozitivní naopak vidíme to, že občanům naší obce není upíráno právo na informace a všechny dotazy občanů byly doposud řádně zodpovězeny.

ad2) Shromažďováním podkladů do kroniky je pověřen p. Michálkovič, který tyto materiály odsouhlasuje společně s předsedou letopisecké komise. Předsedou letopisecké komise je starosta Mgr. Rostislav Naď, který je statutárním zástupcem obce, čímž je naplněn § 3 zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí.

 

                                                                                        Ing. Bedřich Chlupatý

 

K této odpovědi si dovolím následující komentář:

K bodu 1: Tím, že se porušování zákona netrestá finančně nebo jinak, ještě neznamená, že se nemusí respektovat. Zde mé názory nejsou totožné s názory členů kontrolního výboru. Myslím, že všechny zákony je třeba „striktně“ dodržovat, včetně zákona č. 106/1999 Sb. přesto, že nejsou sankce za jeho porušování. A orgány samosprávy by měly jít příkladem.

Bohužel, ani v r. 2015 není tento zákon „striktně“ dodržován. Dvanáctého února jsem tak, jak zákon předepisuje, podal žádost o informaci. Text měl být zveřejněn 27. února na webových stránkách a doposud se tak nestalo. Myslím, že pan tajemník by měl důsledněji respektovat stanovisko a instrukce kontrolního výboru. V opačném případě to snižuje význam a autoritu tohoto důležitého orgánu zastupitelstva.

K bodu 2: Pane předsedo kontrolního výboru, obávám se, že Váš výklad, že starosta je „statutární zástupce obce“ není správný.

Stačí se podívat do odborné literatury, přístupné na internetu (příloha č. 1).

Cituji:  „I když starosta zastupuje obec navenek, není tzv. statutárním orgánem obce, neboť obce statutární orgán tak, jak je chápán v soukromoprávních předpisech (zejména v občanském zákoníku), nemají“.

O tak důležitém aktu, jako je schvalování zápisu do kroniky, by neměl rozhodovat jednotlivec, byť je to starosta.  Ve většině městských obvodů svěřuje zastupitelstvo posuzování objektivity zápisů do kroniky radě.

Příloha č. 1.

            11. 3. 2015.   V.S.

Soubory ke stažení

příloha 1.docx
 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum