Navigace: Vladimír Slavík > Místní časopisy > Hrabovské listy – restart

Hrabovské listy – restart

Z textu, zveřejněném v pátek  6.2. 2015 na stránkách Hrabova.info  vyplývá, že pan Žižka je ve svém oboru zkušený profesionál. Materiál je dobře sepsán nejenom co do obsahu, ale i z hlediska taktiky a strategie při jeho realizaci, která určitě nebude snadná.

 

Co se mi na textu líbí:

Především motto: pomocí 20 slov vyjádřil autor vše potřebné, co by měl místní časopis poskytovat svým čtenářům.

Pak věcná kritika současného stavu: „Důležitá témata obce ( doprava,rozvoj obce, kulturní vyžití, řešení zásadních problémů občanů, život místních spolků atd.atd.) čtenář nenachází.“

Návrh změn: Podepisuji se pod každou větou, lépe to již nešlo napsat. Zdůrazňuji především důležitý moment:

 „Hrabovské listy doporučuji vést v přátelské atmosféře …“

 Vyhovuje mi i poslední věta této kapitoly „ Navrhuji také zapojit do obsahu a samotné tvorby zpravodaje občany, voliče, a to prostřednictvím anket a také prostřednictvím toho, že je vyzveme, aby psali názory a navrhovali témata.“

Fungování a složení redakční rady: z textu je zřejmé, že autor prostudoval odborné materiály, které se touto problematikou zabývají a rovněž praktická řešení mnoha jiných úspěšných radničních periodik.

Navrhovaná struktura:

Každého asi zaujme novinka, že mimo starostu by na titulní straně mohly mít své místo i názory představitelů všech stran, které se dostaly do zastupitelstva.

Nová by byla i náplň uváděná na str.3 – počítá se i s názory zastupitelů,úředníků, členů komisí.

            Možná, že by se  konečně našlo místo i pro výbory a komise, které by mohly informovat občany o své činnosti.

V příkladně uváděných tématech zaujme informační prostor pro pracovníky místní správy v oblasti výstavby, životního prostředí, demografie.

Prostor bude i pro všechny zastupitele, kteří by měli vystoupit z anonymity  a představit občanům své vize.

Na str. 4. je opět zmínka, že je počítáno i s podněty, připomínkami a s návrhy čtenářů.

V případě rozšíření  Hrabovských listů na šest a více stran se počítá mimo jiné i s profilovými rozhovory, s tématy historického charakteru a i se společenskou rubrikou.

Náběh změn : Rozšíření na 6 stran – konec r. 2015, případné další rozšíření rok 2016.

 

K čemu mám kritické výhrady:

             I když chápu, že nelze mít najednou všechno, bylo možné vzít za základ, pokud jde o rozsah časopisu, ne 4 ale 6 stránek. Vždyť tohoto rozsahu již bylo prakticky dosaženo v r. 2014, kdy červencové a záříjové číslo mělo 6 stránek.  Není zmíněno, že ve srovnatelných městských obvodech je již mnoho let běžné vydávání 12 čísel ročně v rozsahu 10 – 12 stránek.

            Možná záměrně, možná náhodou autor nezmiňuje možnost inzerce. Ostatně tuto záležitost lze vyřešit dodatečně.

 

            Jsem velice zvědav, jak se k tomuto návrhu vyjádří jednotliví zastupitelé na poradě – semináři, který je svolán na středu 11. února. Doufejme, že bude schválen.

            Jako znalec místních poměrů soudím, že postavení pana Žižky ve funkci redaktora nebude snadné. Lze očekávat ne příliš ochotnou spolupráci těch, kteří v minulých letech neměli příliš velký zájem na vytvoření časopisu, který nám představil pan Mgr. Petr Žižka.

            Všichni, kteří mají zájem na zlepšení Hrabovských listů, by měli podporovat  brzkou realizaci těchto návrhů. A neodvádět pozornost od tohoto důležitého záměru diskusemi o legálnosti-nelegálnosti seminářů a porad zastupitelů. Na to bude dostatek času později.

 

            7.2. 2015.   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum