Navigace: Vladimír Slavík > Místní časopisy > Názory odjinud

Názory odjinud

                                                           

Zaujal mě názor některých členů naší redakční rady na nepřijatelnost placené soukromé inzerce v „restartovaných“ Hrabovských listech. Jelikož vím, že ve většině okolních radničních periodik  se   soukromá inzerce běžně uplatňuje, zaslal jsem některým sousedním městským obvodů dopis následujícího znění:

„V našem místním časopise „Hrabovské listy“ se připravuje rozšíření počtu stránek. V souvislosti s tím jsem navrhoval umožnit místním občanům a živnostníkům v přiměřeném rozsahu placenou inzerci.  Sleduji dlouhodobě váš časopis a myslím si, že soukromá inzerce je dobrá věc a patří i do místních časopisů. Jakým argumentem bych mohl přesvědčit naši redakční radu?“

Místostarosta pan Mgr. Vladimír Krčmarský z Nové Bělé mi odpověděl takto:

„U nás na inzerci pohlížíme jako na svým způsobem běžnou informaci směrem k občanům. A za tímto účelem- informovat lidi – zpravodaj vydáváme. Pouze se snažíme udržet rozumný poměr mezi běžnými zprávami a inzercí. V neposlední řadě placená inzerce snižuje finanční zátěž městského obvodu při vydávání zpravodaje“.

Redaktorka časopisu Proskovický Florián paní Bc. Milostava Vidličková sdělila:

„ Co se týká reklam, je vždy na redakční radě stanovit si zásady (které schvaluje i rada městského obvodu) a podle nich postupovat. Snad jedním z důvodů by mohla být skutečnost, že příjem z reklam částečně sníží náklady na tisk místního časopisu“.

Obšírněji se vyjádřila předsedkyně Redakční rady Paskovského zpravodaje Mgr. Kristýna Šircová.

„Tím, že mají místní občané a firmy možnost levnější inzerce, mohou tak lépe propagovat své služby našim občanům. Tento fakt se projevuje především tehdy, když se na území otevíral nějaký obchod či firma a ta se tak mohla lépe prosadit na místním trhu. Máme i pravidelné paskovské inzerenty, kteří připomínají své služby (např. autoškola, prodej brambor) a mají tak výhodu před konkurencí. Je to totiž velmi snadný nástroj, jak oslovit všechny paskovské občany, neboť Paskovský zpravodaj je zdarma do všech schránek. V příloze Vám zasílám podmínky inzerce, kde zvýhodňujeme místní živnostníky a firmy se sídlem v Paskově“.

Ze Staré Bělé jsem obdržel od redaktorky Sarobělského zpravodaje paní Jany Bohušové následující informace:

„U nás se už lidé ozývají sami, o inzerci stojí nejen starobělské firmy, ale i ti, kteří jsou odjinud a chtějí oslovit i lidi ze Staré Bělé. Argument je především ekonomický – pokud umožníte lidem inzerovat, přinese vám to pár peněz na provoz Listů. A pak – kromě klasických inzerátů si lidé mohou koupit prostor i pro kulturní inzerci a upoutat tak pozornost na zajímavé komerční akce. Nekomerční projekty si zaslouží pozvánku otisknout zdarma“.

Podobné vyjádření jsem obdržel i z Vratimova od redaktorky Táně Slavíkové a z Jižních Listů od redaktorky Ivany Sachrové.

Co dodat na závěr: Snad i většina členů redakční rady Hrabovských listů a především Rada městského obvodu po zralé úvaze vezme v úvahu dlouholeté zkušenosti sousedů a umožní i místním občanům a drobným podnikatelům placenou inzerci. Vždyť – jak uvedl místostarosta Nové Bělé – účelem zpravodaje je informovat lidi.

            26. 4. 2015. V. S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum