Navigace: Vladimír Slavík > Místní časopisy > Restart Hrabovských listů a soukromá inzerce

Restart Hrabovských listů a soukromá inzerce

                             

Po vyslechnutí informací a stanovisek nového předsedy redakční rady pana Jana Šumbery na posledním zasedání zastupitelstva jsem nabyl přesvědčení, že restart Hrabovských listů již byl zahájen a tomuto časopisu se blýská na lepší časy.

Dříve nebo později se musí řešit i otázka, zda pro místní časopis je vhodná nebo nevhodná inzerce. Jsem dlouhodobě přesvědčen, že inzerce má v místních časopisech své místo. Ostatně to prokazuje i praxe okolních časopisů, jako je Novobělský a Starobělský zpravodaj, Paskovský zpravodaj a řada dalších.

V předcházejících diskusích na toto téma jsem zaznamenal následující argumenty proti inzerci: pan starosta tvrdí, že v Hrabové o to není zájem a pan Radomír Orkáč má obavy, že časopis bude zahlcen inzercí na úkor ostatních důležitějších informací. K prvnímu argumentu lze namítnout, že když je zájem jinde, tak proč ne v Hrabové, obavy pana Orkáče bude možno vyřešit tím, že se pro inzerci určí pouze určitá plocha časopisu.

Argumenty pro inzerci jsou následující: Především to ještě více přiblíží časopis občanům a umožní upevnit občanskou a sousedskou sounáležitost. Mám na mysli možnost informování spoluobčanů o rodinných událostech, jako je svatba, narození dítěte, různá výročí, ale i oznámení o úmrtí nebo vzpomínka na zemřelého apod.

 Pak je tady i praktický význam inzerátů v oblasti  poskytování  různých služeb.  Proč si mám služby a další záležitosti obstarávat bůhví kde, když to je možné v místě bydliště, ale já o tom nevím?

Pak jde i o podporu místního podnikání: proč mám utrácet peníze bůhví kde, když mohu podpořit svého spoluobčana?

Organizační a finanční podmínky inzerce již dávno vymysleli u sousedů. Na webových stránkách Nové Bělé si můžeme přečíst následující ceny za inzerát:

Plocha A4 ……………..1000 Kč

Plocha ½ A4…………….500 Kč

Plocha ¼ A4…………… 250 Kč

Plocha 1/8 A4…………  125 Kč

Na webových stránkách Staré Bělé mají mimo podobný ceník další podmínky inzerce:

  • Vydavatel je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerátu v případě, kdy jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám nebo je-li v rozporu s právními předpisy.
  • V případě, že pro daný měsíc bude kapacita inzerátů zcela zaplněna, vyhrazuje si vydavatel právo další objednávky inzerce nepřijímat nebo odložit jejich zveřejnění na pozdější vydání SZ, a to vše se souhlasem objednavatele.

 

Posledním argumentem ve prospěch inzerce je ekonomický prospěch vydavatele. V případě Staré Bělé přináší inzerce do obecní pokladny ročně 30.000 Kč.

Pochopitelně pro potřeby inzerce je nejvýhodnější časopis vydávaný měsíčně. Doufejme, že Hrabové se brzy dočká i tohoto „přepychu“.

 

Možná některé budou zajímat i další argumenty ve prospěch inzerce, které jsem svého času zveřejnil na stránkách Hrabovských novin, a to 23. 10. loňského roku v článku „Soukromá inzerce v místních časopisech“.

 

Jistě, že problém inzerce není tím nejdůležitějším, co v dané chvíli musí řešit nová redakční rada. Tento článek píši proto, aby snad nebylo učiněno v této věci již nyní rozhodnutí, které by později nebylo snadné změnit.

 

            18. 3. 2015. V. S.

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum