Navigace: Vladimír Slavík > Místní časopisy > Restaurované Hrabovské listy

Restaurované Hrabovské listy

           

Květnové číslo Hrabovských listů jsem očekával se značnou zvědavostí. Členové nové redakční rady, někteří bez větších zkušeností, pochopitelně se snažili naplnit očekávání těch, kteří již delší dobu usilují o nápravu našeho časopisu. Do toho všeho nový redaktor, neznalý zdejšího prostředí.

Kupodivu byl jsem příjemně překvapen a myslím, že většina občanů bude spokojena. Především dobře působí vnější dojem, perfektní fotografie, úprava, kvalitní papír. Ze slov pana Šumbery jsem vyčetl, že si je vědom dlouhé a obtížné cesty ke skutečně dokonalému časopisu.

Přesto si neodpustím několik kritických poznámek.

Myslím, že dubnová a květnová čísla místních časopisů byla v celé ČR určena především k připomenutí událostí před sedmdesáti lety, které výrazně ovlivnily další vývoj státu, měst, obcí i jednotlivců. Kupříkladu v nedaleké Staré Bělé tomuto výročí věnoval místní časopis v dubnu 4 a v květnu dokonce 5 stránek. Své místo dostaly vzpomínky pamětníků, reportáž z výstavy dobových dokumentů  kterou uspořádala místní škola, úryvek z farní kroniky a článek o prezentaci knihy, pojednávající o tehdejších událostech.

V Hrabovských listech věnovali tomuto tématu necelou stránku. Přitom vhodných materiálů byl dostatek.  Příkladně velký výběr ze vzpomínek pamětníků. Značnou část plochy ještě zabírá fotografie velocipedistů a snímek, na kterém kráčí pan starosta a místostarosta s věncem k Památníku. Podle mého názoru by vhodnější byla fotografie vlastního Památníku, na kterém jsou jména všech obětí.

 Největší prostor v Hrabovských listech dostala MŠ Klubíčko. I když šlo to o zajímavý materiál jak z hlediska obsahu tak způsobem zpracování a jeho zveřejnění je na místě, počkalo by to snad do dalšího čísla.

 Ještě že si pan redaktor vzpomněl, že v květnu r. 1905 se narodil v Hrabové Vilém Závada a objednal k tomuto výročí příslušný článek. Chybí však vysvětlení a komentář, proč se nepodařilo k tomuto výročí zajistit na znamení úcty a vděku k této osobnosti pojmenovat po něm na příklad místní školu nebo alespoň parčík.

Vůbec jsem nepochopil, proč v časopise, který zřejmě stále zápasí s nedostatkem místa, je věnována taková plocha formuláři „Souhlas se zveřejněním osobních údajů“. Vždyť by stačilo několik řádek textu. Uvolněná plocha by se využila např. k poděkování za dlouholetou práci dosavadnímu redaktorovi panu ing. Lumíru Koselovi. Nebylo úplně jeho chybou, že časopis v posledních letech stagnoval.

V tomto čísle, které znamenalo „restart“ místního časopisu, sdělil své představy budoucích Hrabovských listů nový předseda redakční rady pan Jan Šumbera, ale zcela anonymní zůstal nový redaktor pan Petr Pavelka. Občané Hrabové by jistě uvítali několik vět o jeho dosavadní odborné praxi, o jeho vztahu k Hrabové a hlavně představy o jeho dalších plánech na zlepšování časopisu a na rozšiřování jeho kapacity. Vždyť současných 8 stránek se mu jako profesionálovi musí jevit nedostatečných a určitě zůstala další témata, na která již nezbylo místo. Např. informace o činnosti zastupitelstva, rady, výborů, postup při realizaci veřejných zakázek, komentáře k rozpočtu a k závěrečnému účtu a v neposlední řadě rubrika „Dopisy a názory čtenářů“.

Bude rovněž zajímavé, jak se „Hrabovské listy“ vypořádají s existenci  nezávislých webových stránek. Budou je ignorovat nebo bude navázána spolupráce? O neoficiálních webových stránkách se ví i v našem okolí a Hrabovské listy se k tomuto novému jevu dříve nebo později budou muset vyjádřit.

Při pročítání místních časopisů jiných městských obvodů jsem si všiml, že v tiráži na konci poslední stránky každého čísla je uvedeno jméno redaktora a členů redakční rady jakož i kontaktní údaje na redakci pro ty, kteří mají potřebu sdělit své názory a připomínky. Snad se to napraví v příštím čísle.

Jménem Hrabovských novin přeji redakční radě a novému redaktorovi, aby se jim brzy podařilo rozšířit náš časopis na měsíčník s odpovídajícím počtem stránek a zajímavými články včetně těch kritických. Osobně si přeji, aby členové redakční rady a pan redaktor zdárně překonali počáteční problémy a některá nedorozumění  která se určitě časem  vyřeší.

       27. 5. 2015. V. S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum