Navigace: Vladimír Slavík > Místní časopisy > Rozhoduje se o budoucnosti Hrabovských listů

Rozhoduje se o budoucnosti Hrabovských listů

Podle informací, které v minulých dnech přinesl web Hrabova.info. se dne 11.2. 2015 uskuteční neveřejný seminář zastupitelů, věnovaný budoucí podobě Hrabovských listů.

            Na stránkách mého internetového časopisu jsem v minulém roce věnoval problematice místních časopisů následující články:

- 17. 4 : Dopis občana Hrabové předsedům místních politických stran

- 13.7. : Hrabovské listy 1994 – 2014

- 27.7. : Vyšly Hrabovské listy č.4

-  3. 8. : Proč vznikly Hrabovské noviny

- 16.8. : První bod fiktivního volebního programu

- 27.9. : Místní časopisy a volební programy

-  2.10. a 6.10. : Radniční periodika

- 23.10. Soukromá inzerce v místních časopisech

            Za nejdůležitější pokládám vytvoření dostatečného prostoru, potřebného pro  realizaci očekávání všech, kteří náš časopis mají rádi a jsou ochotni se i podílet na jeho vytváření. To znamená měsíčník, ne pouze 6 vydání ročně.

Druhým zásadním požadavkem je existence rubriky „Dopisy čtenářů“, případně „Názory čtenářů“.

Třetím požadavkem je dostatečný prostor pro záležitosti, dotýkajících se občanů ze všech části Hrabové.

Čtvrtým požadavkem je existence inzerce v rozsahu, jaký je např. ve Starobělském a Novobělském zpravodaji.

Posledním požadavkem je potřebná odborná i politická  kvalifikace členů redakční rady a vypracování  statutu, který by obsahoval práva a povinnosti členů této rady a redaktora.

            Nová redakční rada to nebude mít lehké. Její činnost bude podrobně sledována občany, pro které jsou Hrabovské listy srdeční záležitostí. Hlásím se mezi ně a internetový časopis Hrabovské noviny bude velmi pozorně sledovat další vývoj našeho místního časopisu.

 

            5.2. 2015.   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum