Navigace: Vladimír Slavík > Místní časopisy > Zákaz kritiky v Hrabovských listech

Zákaz kritiky v Hrabovských listech

 

„Hrabovské listy nejsou platformou pro zveřejňování politických názorů a příspěvků týkajících se činnosti politických stran a hnutí, článků urážlivých, textů útočících proti jednotlivcům či skupinám obyvatel, organanizacím, institucím, atd“.

To je napsáno v kodexu, který v minulých dnech schválila Rada městského obvodu. Zřejmě se s tímto kodexem ztotožnila i redakční rada Hrabovských novin. Prozatím se žádný člen redakční rady proti „Základním principům HL“ neohradil. Mínim tím především požadavek na "apolitičnost HL".

Jako občan Hrabové mám proti výše uvedené větě kodexu následující výhrady:

1. Zákaz zveřejňování příspěvků týkajících se činnosti politických astran a hnutí je v rozporu s novelou  tiskového zákona č. 46/2000 Sb.  Podle této novely, platné od listopadu 2013,  je vydavatel povinen poskytnout každému  zastupiteli v přiměřeném rozsahu prostor pro zveřejnění jeho názorů. Přitom se nevylučují názory kritické, vztahující se k jednotlivcům, organizacím a institucím, ani názory, „týkající se činnosti politických stran a hnutí“. Novela řeší i postupy, jak se mohou zastupitelé svého práva domoci. Další podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách neziskové organizace  Místní média  http:/www.mistnimedia.cz., jakož i v řadě dalších materiálů a komentářů k této novele.

2. Stejně jako většina redakčních rad místních časopisů tak i redakční rada Hrabovských listů   vyzývá občany, aby „zasílali své návrhy a náměty“ (viz výzva pana Jana Šumbery v květnovém čísle HL). Přitom Hrabovské listy nemají rubriku, kde by se tyto materiály zveřejňovaly, a to včetně těch kritických.  A ani se s touto rubrikou v nejbižší době nepočítá. Výzva k občanům se mi jeví jako neuvážená.

Umím si předsatavit, jak by dopadly příspěvky občanů s následujícími otázkami:

  • Proč se zastupitelsvo doposud vážně  nezabývalo výstavbou důstojného kulturního domu.
  • Proč v uplynulých dvaceti letech nebyl zájem rozšířit kapacitu Hrabovských listů a vytvořit z něj měsíčník.
  • Proč ve srovnání se srovnatelnými městskými obvody má náš úřad výrazně více úředníků.
  • Proč bytové hospodářství vykazuje ztrátu, přesahující ročně  1 mil. Kč.
  • Proč se nedaří odstraňovat opakující se chyby a nedostatky v činnosti ÚMOb, zjišťovanými  kontrolními orgány Magistrátu města Ostravy.
  • Proč nebylo vyhlášeno řádné výběrové řízení na funkci redaktora Hrabovských novin.
  • Atd atd.

Určitě by byly tyto příspěvky označeny za „urážlivé, útočící proti jednotlivcům a  institucím“ a redakční rada by odmítla jejich zveřejnění. Přípustné jsou pouze příspěvky sledující život naší čápí rodinky, co se děje v MŠ Klubíčko, úspěchy našich velocipedistů, rozpis fotbalových zápasů, Kateřinský běh Hrabovou  a další zprávy, které nikoho nenutí se zamyslet nad skutečnými problémy veřejného života v Hrabové.

            24. 7. 2015.   V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum