Navigace: Vladimír Slavík > Místní časopisy > Základní principy Hrabovských listů

Základní principy Hrabovských listů

 

Rada městského obvodu schválila po dlouhém váhání  zásady, podle kterých se bude nadále řídit vydávání našeho místního časopisu.

Než jsem přikročil k napsání tohoto článku, opakovaně jsem věnoval několik hodin času na prostudování všech dostupných materiálů na téma místní časopisy, radniční periodika, obecní zpravodaje. A je jich velmi mnoho. Ve většině z nich se zdůrazňuje, že jde o službu placenou z veřejných prostředků a nesmí sloužit pouze zájmům určité politické skupiny. Informace mají být vyvážené, objektivní a přípustné jsou i kritické názory.

Z textu, schváleného usnesením RMOb Hrabová 24. 6. 2015 vyplývá, že jeho autor (pravděpodobně starosta) studoval stejné podklady jako já. Ale selektivně vybíral pouze to, co mu vyhovovalo.

Především mě zaujal požadavek na „apolitičnost“ časopisu. To se již nebudou vyskytovat  časté  fotografie starosty při různých příležitostech? Většina  občanů to chápe jako zviditelňování se s jasným politickým záměrem.

Cílem Hrabovských listů má být poskytování informací o společenském, hospodářském, kulturním, sportovním a dalším dění v Hrabové.

A co dění  v oblasti místní správy a samosprávy? Informace o činnosti zastupitelstva, rady, výborů a komisí nebudou poskytovány? Tak to budeme jediným místním časopisem v celé ČR, který bude ignorovat zprávy tohoto druhu.

Ze zveřejněných „ principů“ vyplývá, že starosta a členové rady si přejí, aby místní časopis přinášel pouze informace, které nikoho příliš nezarmoutí a nebudou předkládat otázky, nutící k zamyšlení. K čemu jsou kritické zprávy o výsledcích kontrol magistrátu města Ostravy? Proč se mají občané znepokojovat vysokými finančními ztrátami na úseku bytového hospodářství? Vždyť je lepší si přečíst, jak se má naše čapí rodinka nebo jak si vedou fotbalisté a jak jsou úspěšní naši hasiči.

Je dobře si zapamatovat jména našich „mediálních odborníků“, členů současné rady: pánové Naď, Trávníček, Lyčka, Pospěch, Balušek. Vzali na sebe schválením „Základních principů Hrabovských listů“ velkou zodpovědnost. Doufám, že si toho jsou vědomi.

Do nezaviděníhodné  situace se dostala redakční rada. Hlavní slovo má šéfredaktor, vybraný bez výběrového řízení starostou.  Redakční rada je pouhým poradním orgánem. Její členové mohou sice dodatečně sdělit, co se jim  na již vydaném čísle líbilo nebo nelíbilo, ale to je tak vše, co mohou učinit. I když, na druhé straně, je to pohodlná a bezkonfliktní pozice. Záleží na povahových vlastnostech, osobní statečnosti a představě, s jakou jednotliví členové redakční rady svou funkci chápou.

            9. 7. 2015     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum