Navigace: Vladimír Slavík > Místní časopisy > Zpravodaj Rady města Frýdek - Místek

Zpravodaj Rady města Frýdek - Místek

 

Nedávno jsem  pročítal webové stránky Frýdku-Místku a při této příležitosti jsem si přečetl poslední čísla místního radničního periodika, které má neobvyklý název „Zpravodaj Rady města Frýdek-Místek“. Neobvyklý proto, že obvykle místní časopisy reprezentují nejenom radu, ale i místní správu a všechny orgány samosprávy. Asi jiný kraj, jiný zvyk.

Výše uvedené periodikum je čtrnáctideník o 16- ti stránkách. Problematice veřejné správy se věnuje pouze okrajově, jde o časopis, který se zaměřuje na všeobecné informace o životě města  a  na zprávy servisního charakteru  včetně kulturních, sportovních a dalších akcí, v neposlední řadě i na programy kin a dalších volnočasových aktivit.   Časopis má i inzertní část, kde téměř v každém vydání inzeruje i v Hrabové známá firma s webovými stránkami  www.tiskarnaklein.cz,  která shodou okolností tiskne i Hrabovské listy.

Překvapilo mě, že tento časopis není řízen redakční radou. V tiráži časopisu je uvedeno, že za obsahovou náplň včetně inzerce a grafického zpracování zodpovídá: Petr Pavelka.

Musím uznat, že uvedený pan redaktor je profesionál. Jeho články (cca 5 v každém čísle) a fotografie (stejný počet) nemají chybu. Výborné jsou i rozhovory s místními politiky. Ve funkci redaktora je za mnoho let této činnosti natolik „profík“, že zdárně přečkává časté politické změny na radnici a ještě mu zůstal čas vykonávat funkci „šéfredaktora“ i pro Hrabovské listy.

Ta část časopisu, která je věnována „politice“ však může být vzorem i pro Hrabovské listy.  Mám na mysli pravidelnou rubriku s názvem „Téma“, kdy se probírají aktuální místní problémy, například zachování historických budov bývalé textilky „Slezan“,  změny ve vedení města, likvidace hazardu, silniční obchvat kolem města, obalovna v Chlebovicích.  K těmto tématům se mohou svobodně a  veřejně vyjádřit zástupci všech politických stran a hnutí, mající zastoupení ve vedení města, tj. KSČM, Hnutí Naše Město Frýdek-Místek, Hnutí ANO, KDU-ČSL a ČSSD. V Hrabovských listech, absolutně „nepolitickém“ časopise, něco zcela nemožného.

V dubnovém čísle č. 7 časopis uvedl „Deset kroků k otevřenější a transparentnější radnici“. Jsou to stejná témata, která nesměle  a  prozatím bez úspěchu se snaží prosadit opozice v Hrabové. A vida! Ve Frýdku-Místku je zveřejňuje na stránkách místního časopisu pan redaktor Petr Pavelka, a to i bez souhlasu redakční rady. To jsou paradoxy! Opět mě napadlo přísloví „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“.

Časopis „Zpravodaj Rady města Frýdek-Místek“ doporučuji všem, kteří se zajímají o komunální politiku a o problematiku místních časopisů. Je to velmi zábavné čtení.

 

            14. 7. 2015.  V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum