Navigace: Vladimír Slavík > Obecní rozpočty a závěrečné účty > Participativní rozpočty

Participativní rozpočty

                                                  

Název je pro běžné občany možná  poněkud  nesrozumitelný, ale další informace, přístupné pro případné zvídavé občany  na internetové  WIKIPEDII, mohou být  zajímavé a inspirativní.

Princip  spočívá v tom, že radnice vymezí část peněz  z ročního rozpočtu pro návrhy  občanů, kteři pak rozhodnou , co by se za tuto částku mělo v následujícím roce v obci vylepšit.

 Při tvorbě těchto nápadů se občané za asistence odborných pracovníků místního úřadu setkávají na veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve svém okolí změnit a zdokonalit. Konkrétní návrhy pak předkládají radnici  k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které návrhy se mají realizovat.

Průkopníkem této metody u nás je městská část Praha 10, kde byly již zahájeny kroky, směřující k realizaci v r. 2016, a to podle následujících zásad:

1. Informační kampaň (září 2015). Budou organizovány veřejné besedy s občany, kde tito budou informováni o principech akce. Žádoucí jsou návrhy na budování či obnovu dětských hřišť, parků, dvorů,  klidových a odpočinkových zón, parkovišť a další vhodné úpravy veřejných prostor.

Role občanstva je klíčová, úřad plní funkci organizátora, odborného konzultanta a  budoucího realizátora.

Rozhodující moc je v rukou občanů, kteří z podaných návrhů vyberou ty, pro které bude většina.

2. Podávání návrhů (listopad 2015). Provede se buď pomocí internetu a webových  stránek obce, nebo písemně .

3. Technická analýza (listopad 2015). Tu provedou odborní pracovníci úřadu a výsledky oznámí veřejnosti.

4. Veřejná diskuse ( leden 2016). Proveditelné návrhy budou prezentovány veřejnosti,  a to prostřednictvím veřejných besed, které proběhnou v lokalitách, kde by měla nastat realizace. Každý navrhvatel nebo skupina navrhovatelů bude mít možnost svůj projekt představit a zdůvodnit.

5. Veřejné hlasování  (únor 2016). Hlasování o projektech proběhne prostřednictvím speciálního formuláře.

6. Realizace projektů (od března 2016). Realizovány budou projekty, které zvítězí v hlasování občanů.

7. Vyhodnocení akce (březen 2016). Zhodnotí se klady i zápory a získané poznatky se uplatní v příštích etapách  této  akce.

Projekt má název „Moje stopa“. Finanční limity na jeden projekt byly omezeny částkou 50 tis. až 1 mil. Kč. Celkem je pro tento projekt rezervováno v rozpočtu městské části Praha 10  5 mil. Kč.

K tomuto hmutí se u nás přidávají další obce, z našeho okolí např. Ostrava – Jih.

Bližsí informace o participativních rozpočech si naši zastupitelé (pokud tak již neučinili)   mohou přečíst  v  Deniku veřejné správy z 6. 8. 2015.

  26. 8. 2015.  V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum