Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Dětský domov v Hrabové

Dětský domov v Hrabové

 

Možná čtenáři Hrabovských novin uvítají několik informací o zařízení, které již mnoho let vyvíjí svou činnost na území Hrabové a o kterém je poměrně málo zpráv.

Jde o dětský domov na Šídlovci. Na webových stránkách tohoto zařízení, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj je uvedeno, že Dětský domov v Hrabové je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy pro děti od tří do osmnácti let s celodenní péči. Budova se nachází v pěkném a relativně klidném místě. Součástí je areál s travnatým hřištěm, asfaltovou plochou, dětským hřištěm, venkovním bazénem a dlážděnou „cyklostezskou“.

Může zde bydlet 32 dětí ve 4 rodinných skupinách. Je zde i kuchyň a jídelna. Nynějším ředitelem je Mgr. Jaroslav Dvořák.

Ve výroční zprávě za období 2013/2014 se dočteme, že v Domově je zaměstnáno 24 pracovníků, z toho 13 pedagogů, kteří pečují o 31 dětí. Nejvíce je zde dětí ve věku 6 – 10 let.

Na webových stránkách ve výroční zprávě jsou popsány i aktivity mimo areál domova. Jsou velmi pestré a kladou jistě vysoké nároky na perzonál. Posuďte sami náročnost těchto aktivit na příklad za období 2013/2014:

Turnaj  ve stolním tenise v Praze, týdenní pobyt na horách v zimních měsících, návštěva hokejového utkání v Kopřivnici, víkendové pobyty v okolních rekreačních střediscích, návštěva ZOO v Ostravě, fotbal na stadionu Bazaly, pomoc při úklidu v okolí Hukvald, účast na fotbalové,  atletické a cyklistické soutěži  dětí dětských domovů v ČR, Den dětí se sponzory, vodní fotbal v Melči, rekreace v Chorvatsku, čtrnáctidenní putovní  tábor, týdenní pobyt v rekr. středisku Třeštík atd. atd. Podobné akce jsou uvedeny i předcházejících letech.   

Myslím, že většina  dětí bude mít na pobyt v tomto domově celoživotní vzpomínky, i když náhrada za život v tradiční  rodině je velmi složitá.

Tyto nákladné aktivity jsou umožněny také  finančními dary  sponzorů, mezi které patří na příklad: G.E. Money Bank, Město Ostrava, Auto Kadlec, MUDr. Zátopková Alena, o.s. Pakynostra Vratimov, Sbor dobrovolných hasičů Petřvald, A.C. Sparta, VŠB – TU a řada dalších. Žádný však z Hrabové, což je dost překvapující.

Jelikož toto zařízení má své sídlo v Hrabové a jsme tedy sousedy, občan by předpokládal poněkud větší zájem o toto zařízení jak ze strany městského obvodu tak ze strany místních spolků a organizací. Nebo tento zájem existuje, ale veřejnost o tom  není informována. Třeba prostřednictvím Hrabovských listů.

4.10.2015.  V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum