Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Ještě k názvu „Závadova ulice“

Ještě k názvu „Závadova ulice“

Pan Radomír Orkáč na webu Hrabova.info dne 7.1. 2015 připustil možnost, že Závadova ulice je pojmenována po spisovateli Vilémovi Závadovi. Já jsem tuto možnost ve svém článku „Kvalita informací v Hrabovských listech“ ze dne 6.1. 2015 zpochybnil.

            Obvykle když něco zveřejním,tak se snažím svá tvrzení podložit relevantními argumenty a důkazy. V tomto případě je to znění § 29, odst. 1 zákona o obcích.

            Navíc jsem si vyžádal odborné posouzení příslušného  útvaru magistrátu Statutárního města Ostravy.

 

Pan Mgr. Radek Drong mi k uvedené záležitosti sdělil následující:

 

Vážený pane,

 

            Na základě Vaší žádosti ze dne 29.12. 2014 ohledně ulice Závadova nacházející se na území města Ostravy sdělujeme, že z názvu předmětné ulice je zřejmé, že je pojmenována po konkrétní osobě, a není tedy možné, aby byla pojmenována po dvou osobách.

            Z nám dostupných dokumentů vztahujících se k historickému pojmenování ulic vyplývá, že konkrétně k pojmenování ulice Závadova došlo schválením radou Obvodního národního výboru Ostrava 3 v jejím volebním období v letech 1971 – 1975.

            Vzhledem k výše uvedenému je tedy možno vyloučit Vámi zmiňovanou možnost pojmenování ulice Závadova po Vilému Závadovi žijícímu v letech 1905 – 1983, a to na základě shora sdělené doby pojmenování této ulice a pravidla, že ulice se nepojmenovávají podle jmen žijících osobností.

S pozdravem

Mgr. Radek Drong, vedoucí oddělení civilně správního Statutárního města Ostravy.

 

            Tuto informaci jsem si vyžádal na základě zákona č. 106/1999 Sb. s použitím obyčejného elektronického podpisu.

 

             A proč to všechno dělám: Stále si myslím, že by bylo vhodné pojmenovat v budoucnu některou z nově vznikajících ulic Hrabové názvem  „ Ulice Viléma Závady“. Předpokladem tohoto záměru je vyjasnění původu názvu již existující Závadovy ulice. Přitom pokládám za naprosto správné, že tato ulice nese jméno hrdiny druhé světové války.

 

            8.1. 2015.    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum