Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Kauza "Komíny"

Kauza "Komíny"

 

Při pročítání rubriky „Veřejné zakázky“ na webových stránkách Hrabové mě zaujaly informace, vztahující se na opravy komínů bytových domů ve správě MOb Hrabová na Šídlovci. 

Celkem jde o tři zakázky: dvě z r. 2012 za 2 222 tis.Kč  a  jedna z r. 2013 za 1780 tis. Kč, vše bez DPH  a celkově včetně DPH na 4,8 mil. Kč., což je poměrně vysoká částka ve srovnání s vybraným nájemným na bytové i nebytové prostory 7,3 mil. Kč (r. 2013). Přitom ještě nebyly „zkontrolovány“ všechny komíny.

Podle sdělení úředníků ÚMOb, kteří zodpovídají za bytový fond a finance, byly tyto vysoké náklady vyvolány nařízením vlády č. 91 z r. 2010 „O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv“.

Celou akci organizovala bytová agentura CITY ing. Mokroše. K těmto účelům nechala tato agentura zpracovat firmou Wamp s.r.o. i příslušnou technickou dokumentaci.

O vládním nařízení č. 91 lze si na příslušných webových stránkách přečíst, že toto stanovuje a zpřesňuje podmínky pro bezpečné provozování tepelných spotřebičů a nezavádí pro majitelé nemovitostí žádné nové povinností. Pouze upřesňuje podmínky platné pro kontroly, revize  a čistění komínů. Pro ty, kteří se řídili doposud platnými normami, stavebními a dalšími předpisy, neklade  nové vládní nařízení téměř žádné nároky na dodatečné  finance.

Předpokládal jsem, že prováděné přestavby komínových těles, jejich „vložkování“ a další úpravy budou vyžadovat stavební povolení a následné kolaudace. Vždyť jde o významné technické zařízení.  K mému překvapení mi na můj dotaz sdělila paní Jana Faicová, že „jelikož se provádělo pouze vložkování komínových průduchů a s tím spojené drobné opravy komínových hlavic na střechách, nevyžadovalo to ani ohlášení stavebnímu úřadu ani stavební povolení“.

„Drobné opravy“ na cca 5 mil. Kč.

Protože záležitost se dotýká i požární bezpečnosti, zeptal jsem se požárního preventisty městského obvodu, zda se na této akci podílel. Sdělil mi, že požární bezpečnost nemovitostí v majetku obce je zcela  v rukou zodpovědných úředníků MOb  Hrabová.  

Z toho, co se mi o opravách komínů na Šídlovci podařilo zjistit vyplývá, že akce byla zcela v rukou realitní agentury bez jakékoliv kontroly ze strany příslušných orgánů městského obvodu. Ti podepisovali pouze faktury. Nebo tomu bylo jinak?

            20. 7. 2015.  V. S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum