Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Otevřený dopis panu Mgr. Petru Žižkovi

Otevřený dopis panu Mgr. Petru Žižkovi

Vážený pane,

po přečtení vaší představy o obecním zpravodaji, zveřejněnou v Hrabova.info, jsem byl přesvědčen, že záležitost Hrabovských listů se konečně pohne kupředu. Pak přišla zpráva, že se již o post redaktora nebudete ucházet. Bylo to velké zklamání nejen pro mne.

Když jsem dnes nad ránem přemítal o vzniklé situaci, napadl mě příběh z filmu „Sedm statečných“, kde několik dobrodruhů půjde riskovat své životy, aby pomohli ubohým vesničanům proti banditovi Calverovi. Tím vůbec nenaznačuji, že náš pan starosta je vůdce banditů! Ostatně je pravděpodobné, že on nebyl příčinou Vašeho odmítnutí funkce redaktora Hrabovských listů.

Ale přijmutí této funkce v současné době je výzva, která vyžaduje i značnou dávku odvahy. Jako u Sedmi statečných. Rizika tady jsou, a ne každý je ochoten věnovat svůj čas záležitostem, které nemusí mít dobrý výsledek.

Možná že to přeháním, ale myslím si, že dobře fungující místní zpravodaj patří do skupiny potřeb, které přispívají ke spokojenému životu občanů. Stejně jako fungující doprava, zdravotnictví, místní správa, kostel, hřbitov, pro některé i útulná hospoda.

Důvod Vašeho odmítnutí musel být závažný: vždyť jste přípravě materiálu „Hrabovské listy – restart“ musel věnovat mnoho času. Vyplývá to z rozsahu i obsahu této Vaší vize o budoucnosti našeho zpravodaje.

Že něco není s Hrabovskými listy v pořádku, to se ví již dlouho. Občané mají díky internetu možnost sledovat místní časopisy i v ostatních městských obvodech a obcích. A toto srovnávání přináší poznatek, že náš časopis již dlouho stagnuje.

Tím, že po loňských volbách vznikla v našem zastupitelstvu konečně i konstruktivní opozice, vznikly i předpoklady pro změnu v této oblasti. Všechno bylo na dobré cestě, a najednou jsme zase na počátku.

Doufám, že příčina změny Vašeho rozhodnutí nebyla v diskusi, která proběhla na webu Hrabova.nfo o tom, zda seminář zastupitelů, svolaný k Hrabovským listům má být veřejný či nikoliv. Vždyť šlo o názory pouze několika občanů, kteří prozatím nemají jasno, v čem jsou základy zastupitelské demokracie. Na druhé straně mají tito mí kolegové mnoho cenných a potřebných vlastností, jako je potřeba se veřejně angažovat, nezištně pracovat ve prospěch obecní pospolitosti, a obdivuhodnou odbornou erudici v oblastech, využitelných ve veřejném prostoru.

Současné složení zastupitelstva dává dobré předpoklady k vytvoření takové redakční rady, která by sdílela Vaše představy o fungování Hrabovských listů. Vzniklo by určitě i potřebné zázemí spolupracovníků a dopisovatelů z řad občanů. Dobrá spolupráce by byla i výbory a komisemi, které jsou většinou velmi aktivní. Hrabovské listy by mohly zaznamenat skutečný restart.

A najednou je všechno jinak. Proč? I když se osobně neznáme, něco mi říká, že ještě není vše ztraceno.

Čtenáři Hrabovských novin by uvítali Vaše stanovisko k tomuto dopisu a hlavně důvody, proč nechcete být redaktorem Hrabovských listů.

S přátelským pozdravem Vladimír Slavík.

 

            19. 2. 2015.      V. S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum