Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Otevřený dopis předsedovi redakční rady Hrabovských listů

Otevřený dopis předsedovi redakční rady Hrabovských listů

 

Vážený pane předsedo,

představme si situaci, kdy některý ze současných opozičních zastupitelů napíše do Hrabovských listů článek ve kterém sdělí svůj názor, že vydavatel tohoto časopisu po celých uplynulých 20 let udržoval záměrně  a bezdůvodně jeho rozsah  na pouhých čtyřech stránkách z důvodu, aby tak nebyl prostor pro příspěvky zastupitelů a občanů, kteří neschvalovali politiku ODS-Hrabová, mající v tehdejších  zastupitelstvech významné místo. Svůj názor by opíral o skutečnost, že většina místních periodik vychází s podstatně vyšším  počtem stránek a některé dokonce každý měsíc.

Pochopitelně,  současný pan redaktor Petr Pavelka by odmítl tento článek zveřejnit s poukazem, že má politické zaměření a „urážlivě útočí proti jednotlivcům či skupinám obyvatel, institucím, organizacím, atd“. Odvolal by se na znění platných „Základních principů HL“.

Tím by se ale dostal do rozporu s § 4a platného tiskového zákona, kde se píše, že vydavatel je povinen poskytovat přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva. Má prvá otázka zní takto: Jak byste se v této situaci  jako předseda redakční rady zachoval?

Druhá otázka: V květnových Hrabovských listech jste vyzval občany, aby zasílali redakci své návrhy a náměty. I já jsem tak učinil, avšak nedostal jsem od Vás jako od předsedy radakční rady žádnou odpověď. Napsal jsem o tom článek na své webové stránky s názvem „Zodpovědnost komunálních politiků „ a další článek s názvem „Zákaz kritiky v Hrabovských listech“, kde jsem uvedl další podrobnosti. Můžete mi vysvětlit, jak mám tu Vaši výzvu k občanům chápat?.

S přátelským pozdravem Vladimír Slavík.

Tento dopis zasílám na adresu redakce@ostrava-hrabova.cz a současně jej zveřejňuji na mém webu „Hrabovské noviny“.

            26. 7. 2015.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum