Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Plakátovací plochy a čekárny MHD

Plakátovací plochy a čekárny MHD

Plakátovací plochy na území Hrabové mají zajímavou historii. Přesné údaje již asi nikdo nezjistí, odhaduji, že byly vybudovány  v prvních poválečných letech.

            Navazovaly vlastně na období, kdy se potřebné informace sdělovaly pomocí „bubnu“.

Vím jistě, že v r. cca 1995 bylo na těchto zařízeních obnovováno dřevěné bednění a plochy byly opatřeny dřevěnou stříškou. Bylo jich celkem 8, z neznámých důvodů byly po území Hrabové rozděleny velmi nerovnoměrně. Kuriózní byla plocha v blízkosti Šídlovce. Ta byla oblepována oboustranně, jednak od chodníku jednak od Paskovské. Již neexistuje, nedávno byla odstraněna.

            Mobilita občanů byla tehdy zcela odlišná od dneška. Auty se jezdilo zcela výjimečně, většina občanů se dopravovala do zaměstnání, do obchodů, do školy nebo jinde buď  pěšky resp. na kole nebo mimo Hrabovou autobusem.

            Plakátovací plochy byly tehdy významným zdrojem informací. Byly zde programy ostravských kin a divadel, oznámení o dalších kulturních a jiných akcích, v příslušném ročním období pozvánky na plesy, taneční zábavy, přednášky, výstavy, sportovní utkání a různé další atrakce. Tehdy se ještě plakáty lepily na plakátovací plochy lepidlem.

            Pak přešlo mnoho let, lidé se začali přepravovat převážně auty a pěšky přes Hrabovou již téměř nikdo nechodí. Jedině z místa bydliště na autobus nebo do obchodu.

            Kupodivu přesto jsou plakátovací plochy  stále zaplňovány informacemi všeho druhu. Dokonce se zde umísťují i pozvánky na zasedání zastupitelstva a tak tyto plochy plní  funkci i obecních tabulí.

            Lepidlo k upevnění se již dlouho nepoužívá, materiály jsou připevňovány jinými způsoby, většinou tzv. skobičkami.

            Zde je na místě otázka: Je využívání tabulí projevem dlouhodobých tradic a konzervatizmu nebo inzerující subjekty mají důvody věřit, že vynaložený čas a prostředky jsou dobrou investicí? Na tuto otázku se hledá odpověď velice těžko. Ať je to jak je to, plakátovací plochy se využívají a mají nárok na svou existenci.

            A zde je velký problém. Jejich životnost je u konce. Prkna jsou shnilá, stříšky rovněž. /Obr.č.1/.  Buď se zruší jako nepotřebná veteš nebo se provede jejich obnova a  modernizace.

            V případě modernizace je nutno zvážit racionální rozmístění. Dřívější poměry, kdy se chodilo hodně pěšky, již dnes neplatí.  

            Nebylo by vhodné umístit plakátovací plochy do blízkosti čekáren MHD? Nebo některém dokonce dovnitř těchto čekáren?  Je to tak v čekárně autobusu na zastávce  Benzina směrem do Hrabové a často si tam čtu mimo jiné programy ostravských kin a divadel. Čekárny v Hrabové rovněž slouží propagaci /obr.č.2/, ale možná že by mohly sloužit lépe.

            V případě modernizace plakátovacích ploch je nutno zvážit i jejich technické provedení, aby byly nejen funkční, ale i estetické.

            Je to možná vhodný námět pro některé komise rady městského obvodu.

            Nyní se dostávám i problematice čekáren MHD. První zděné čekárny byly postaveny kdysi dávno v místech, kde nastupovalo nejvíce cestujících. Investorem byl zřejmě Dopravní podnik města Ostravy. Postupně přibývaly další. Místo zděných konstrukčních prvků se začaly využívat prvky modernější s vyššími estetickými i praktickými vlastnostmi.

            Čekárna, postavená v letošním roce na zastávce Bělská /obr.č. 3/ vyniká jak svým vzhledem tak i praktickými potřebami pro občasné cestující, kteří zde snad někdy nastupují na autobus směrem na konečnou zastávku „Statek“.

            Čekárny postrádají již pouze tři zastávky:  Kostelík, Mostní a Beta. I když zde tímto směrem nastupuje již jen málo cestujících, časem by se snad našly peníze i pro tyto čekárny.            Úplně by stačil úsporný typ, postavený letos na zastávce Bělská.Tím by byl počet čekáren MHD v Hrabové úplný.

            Pro dobrý pocit cestujících, kteří využívají čekárny MHD v Hrabové, je i potřeba čas od času provést úklid těchto prostor, což se pravidelně neděje. Součástí této činnosti by mohlo být i odstranění neetických „malůvek“, vytvářených různými primitivy, kteří se, bohužel, vyskytují i v Hrabové.

            4.1. 2015      V.S.

 

Obr. Č. 1 – Plakátovací plcha naproti Mostní

Obr. Č. 2 – Čekárna MHD  u Bety

Obr. Č. 3 -  Nová čekárna MHD Bělská

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum