Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Prodloužená Mostní a územní plán Ostravy

Prodloužená Mostní a územní plán Ostravy

Aby nebyl při výstavbě měst, sídlišť a příslušné infrastruktury  zmatek, existují odedávna závazná pravidla pro jejich plánování a výstavbu. V současné době je základní plánovací dokumentaci územní plán /dále ÚP/.

            Pro tvorbu ÚP jsou vypracovaná jasná pravidla, kde mají své místo i připomínky, náměty a námitky občanů. Ale musí být uplatněny před schvalovacím hlasováním příslušného zastupitelstva. Je zde respektována základní zásada demokracie, že hlavní slovo ve všem mají demokraticky zvolení zastupitelé.

            Současně platný ÚP Ostravy byl schválen zastupitelstvem města Ostravy 21.5. 2014. Od té doby je závazný a musí ho respektovat všichni ti, kteří zodpovídají za jeho realizaci. V tomto dokumentu je zapracována i realizace prodloužení Mostní. Stavba je v územním plánu rozdělena do dvou etap, nejprve se má uskutečnit rekonstrukce křižovatky s Paskovskou, ve druhé etapě pak vlastní stavba s označením DK 116 až po Krmelínskou ulici.

            Jelikož zastupitelstvo je volený orgán, měli by územní plán po jeho schválení respektovat i  občané. Vždyť jsme do zastupitelstva města Ostravy volili ty nejlepší z nás a zastupitelé určitě prosazují  především zájmy svých voličů.  Zastupitelé po svém zvolení na to i přísahali.

            Problém Mostní podle mého názoru spočívá především v tom, že místní veřejná správa v Hrabové nevěnovala schvalovacímu procesu při tvorbě územního plánu dostatečnou pozornost. Konkrétně – neseznámila občany s návrhem tohoto plánu a nevytvořila podmínky pro řádnou diskusi. Dokladem nezájmu a lhostejnosti veřejné správy  je místní časopis a webové stránky Hrabové, kde o procesu tvorby územního plánu v r. 2014 není žádná zmínka.

            Nyní diskutovat o vhodnosti či nevhodnosti prodloužení Mostní je sice možné, ale pravděpodobně i zbytečné.

             Některé připomínky diskutujících svědčí o neznalosti příslušné legislativy. Diskutující si kladou navzájem různé otázky na které pochopitelně nemohou obdržet kvalifikovanou odpověď. Nakonec se takto vedená diskuse zpravidla změní na vzájemné osočování a končí podle hospodského pravidla „já o koze a oni o voze“.

            Přitom není žádný problém oslovit  pracovníky, kteří by kvalifikovanou odpověď mohli poskytnout. Pořizovatelem ÚP je magistrát Města Ostravy, útvar hlavního architekta, oddělení územního plánování. Odpovědnou osobou je ing. Vojtěch Potocký.

Kapitolu dopravní infrastruktury zpracoval UDI-Morava,s.r.o., zodpovědnou osobou je ing. Bedřich Nečas.

            V případě žádostí o informace doporučuji využití zákona č. 106/1999 Sb., odpověď lze očekávat do patnácti dnů, použití „zaručeného elektronického podpisu“ není vyžadováno.

            Je velká škoda, že stejný zájem, jako o  Mostní, neprojevují čtenáři webu Hrabova.info o dnešní aktuální problémy Hrabové, jako je nedostatečná informovanost občanů, málo srozumitelný rozpočet, nejasnosti v hospodaření městského obvodu atd.

             Důkazem je absence diskuze ke konkrétním materiálům, které v minulém období byly na webu Hrabova.info zveřejněny. Mám na mysli zprávu odboru interního auditu MMO a leták ing. Novotného. Možná, že tyto záležitosti většinu obyvatel  Hrabové  skutečně nezajímají. Stejně jako problematika prodloužené Mostní, o které vede mezi sebou spor pouze několik našich  občanů, kteří se pokládají za dopravní odborníky.

 

            12.1. 2015.     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum