Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Stagnace zastupitelské demokracie v Hrabové

Stagnace zastupitelské demokracie v Hrabové

 

Právo občanů ovlivňovat činnost komunity je velmi staré a postupně se vyvíjelo. Dospělo až do současné formy, kdy si volíme své zástupce a  požadujeme na nich, aby nejenom zajišťovali plynulý chod veřejných záležitostí a veřejného života, ale aby také přicházeli s novými nápady a náměty, které by zlepšovaly současný stav. Nespokojenost s dosaženým je základem rozvoje lidské společnosti.

Úspěšné fungování  tohoto systému závisí jak na kvalitě zvolených zastupitelů tak na náročnosti voličů. Případné chyby na jedné či druhé straně mají za následek, že systém se zdá formálně v pořádku, ale vývoj komunity stagnuje.

Tak bych charakterizoval současnou situaci v Hrabové. Objektivně vzato, problém vidím převážně v nízké náročnosti voličů, kteří se příliš (ke své škodě) nezajímají o veřejné záležitosti a nesledují plnění volebních programů a slibů svých zastupitelů.

Příklad ze současnosti: Na Šídlovci je zřejmě určitý problém s parkováním vozidel. A bude se zhoršovat,  počet aut stále roste. Proč se tímto problémem zabývá pouze paní Šárka Tomisová a Martin Slepička? Možná i jiní, ale nejsou ochotni své nápady  a názory zveřejňovat. Vždyť nevyužitá plocha před tržnicí se přímo pro tyto účely nabízí a náklady na zřízení  parkoviště by byly mimimální.

            Mimo to paní Tomisová dlouhodobě prosazuje pro parkování aut prostor mezi garážemi a Šídloveckou ulicí. A možná jsou i další nápady. Jak to zjistit a jak je kvalifikovaně posoudit?

Nejlépe by bylo poradit se s občany. Může být ale námitka: K čemu máme zastupitele? Ať to vyřeší oni. Pak ale nelze vyloučit situaci, která nastala po realizaci akce „Revitalizace vnitrobloku“. Myslím, že nebyla pro zastupitelstvo příliš příjemná.

Není v těchto případech výhodnější se poradit s občany? Udělali to tak v květnu u sousedů v obvodu Ostrava-Jih, když v okolí Jugoslávské ulice v Zábřehu se diskutovalo s občany nad plány rekonstrukce veřejného prostoru kolem restaurace Ural. Jedním z problémů byla i parkovací místa. Považte: o jednotlivých částech projektu občané dokonce hlasovali! Diskuse se zúčastnil i starosta, místostarostové a někteří zastupitelé.

Až se takto připravená rekonstrukce uskuteční, těžko mohou místní občané něco namítat. Měli možnost rekonstrukci i svým názorem ovlivnit, a pokud tak neučinili, je to jejich chyba.

Jak se zdá, máme k těmto metodám spolupráce s občany v Hrabové ještě hodně daleko. Současní zastupitelé jsou stále příliš ovlivněni dlouholetou praxi svých předchůdců, kdy se tyto postupy nepoužívaly. Mimo to jejich většina vykonává své funkce dlouhodobě a asi nevidí žádný důvod, aby měnili své návyky. Vžyť to takto fungovalo tolik let, tak proč to měnit.

Radní se pravidelně schází a průběžně  řeší problémy dle platných zákonů, zastupitelstvo se rovněž pravidelně schází, veřejná doprava funguje, škola a školka rovněž,  místní časopis vychází pravidelně, počet přestupků je obdobný jako v okolních obvodech, místní policie nemá závažné problémy s přestupci zákona, tak proč jsou někteří jedinci stále nespokojeni?

  24. 8. 2015.    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum