Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Tři měsíce od voleb do zastupitelstva

Tři měsíce od voleb do zastupitelstva

Jak ten čas utíká. Co se v Hrabové událo od voleb nového zastupitelstva v říjnu 2014? Většina občanů zřejmě řeší úplně jiné problémy  a problematika „věcí veřejných“ je zcela  mimo jejich oblast zájmů.

                Přesto se v Hrabové něco změnilo. Díky internetu vznikly dva internetové časopisy, nejprve Hrabovské noviny a později Hrabova.info. Občané, kteří se zajímají o veřejné dění, tak mají možnost sdělit své názory ostatním a do jisté míry i ovlivňovat a usměrňovat aktivity a činnost svých zastupitelů.

                Systém zastupitelské demokracie, který jsme si dobrovolně zvolili v r. 1989,  je založen na svobodných volbách, ve kterých volíme na základě volebních programů své poslance, senátory a v našem případě své zastupitele, od kterých očekáváme, že budou usilovat o progresivní pohyb ve  všech  oblastech veřejného života a zajistí, že nemalé finanční prostředky, svěřené obcím, budou využity efektivně a ve prospěch nás, občanů.

                Co se za uplynulé 3 měsíce v Hrabové změnilo? Pro ty, kteří nesledují komunální záležitosti, vůbec nic. Autobusy jezdí jako dříve, Tesco, Makro i Hruška nabízí své výrobky za přijatelné ceny, na polikliniku do Hrabůvky  jezdí léčit své zdravotní problémy i občané Hrabové stejně jako dříve. Obávám se, že kdyby zastupitelstvo města Ostravy zrušilo městský obvod Hrabová, tak by to ve veřejnosti Hrabové nevyvolalo žádný ohlas. Ušetřily by se cca 3 mil. Kč ročně a lidé by si jezdili vyřizovat své úřední záležitosti k úředníkům veřejné správy do Hrabůvky.

                Pevně věřím, že tato situace nenastane a obyvatelé Hrabové si udrží svou samosprávu a budou schopni se postarat o efektivní řešení svých místních problémů.

                A ty jsou nemalé a souvisí s překotně se vyvíjejícími událostmi současného světa. Je to bouřlivý rozvoj silniční dopravy, speciálně pak v Hrabové nové enklávy výstavby rodinných domů, následně pak rostoucí nároky na místa v mateřské škole, naprosto nevyhovující místní stavební objekty sloužící pro  kulturní život obyvatel /viz restauraci U lípy/, řešení problematiky sociálních bytů a další zcela nové problémy, které přináší současná doba.

                Co se za uplynulé měsíce prakticky změnilo? Pokud jde o naši radnici, tak vůbec nic. Nové zastupitelstvo „najelo“ do dřívějších kolejí a příliš se nezajímá o veřejné mínění a potřeby svých občanů..

                Přesto však v Hrabové nastala změna. Nové internetové časopisy informují  veřejnost o všech možných záležitostech současnosti i minulosti Hrabové. I když počet čtenářů těchto webových stránek není příliš velký, má rostoucí tendenci a mezi našimi čtenáři jsou i občané, kteří mohou mít v budoucnu velký vliv na veřejné mínění.

                Co se konkrétně podařilo:

                Za Hrabovské noviny mohu říci, že se podařilo vytvořit na webových stránkách Hrabové prostor pro uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím. I když o tuto vymoženost naší demokracie není, na rozdíl od ostatních městských obvodů, prozatím velký zájem, pevně věřím, že se to brzy změní a mí spoluobčané budou svým zastupitelům prostřednictvím tohoto zákona klást různé, možná i nepříjemné otázky.

                Na webových stránkách Hrabova.info vznikl prostor informace o činnosti  výborů a komisí, ustanovených  podle zákona o obcích.  Tyto instituce jsou snad vůbec nejdůležitější z hlediska obecního zřízení. Zajišťují nejen kontrolu nad fungováním samosprávy, ale i spolupráci mezi orgány zastupitelstva a občany po celé funkční období.

                Tento web přináší podrobné informace o činnosti kulturní komise, o činnosti velmi důležité komise výstavby, dopravy a ekologie, o akcích komise pro děti a mládež, o komisi bytové. S webovými stránkami Hrabova.info komunikuje i kontrolní výbor.

                Prozatím mimo tento komunikační prostředek je komise povodňová, letopisecká, finanční výbor a redakční rada Hrabovských listů. Věřím, že i tyto komise a především velmi významný finanční výbor najdou cestu, která umožní průběžné informování občanů Hrabové o jejich činnosti.

                Další oblastí, kde nastal viditelný pokrok, je aktivita občanů, kteří se zajímají o minulost naší obce. Mnoho moudrých filozofů přesvědčivě dokázalo kontinuitu mezi minulostí, současností a budoucností.  Říká se tomu patriotizmus a může být uplatňován jak pro velké státní uskupení tak také pro malé obce. Příspěvky z historie Hrabové od Milana Slívy a Martina Slepičky v Hrabova.info jsou ve srovnání s ostatními městskými obvody Ostravy zcela unikátní.

                Unikátní je i existence dvou nezávislých webových internetových časopisů, kde naší občané, pokud mají tu potřebu, mohou klást bez omezení různé otázky a vznášet i kritické připomínky k činnosti veřejné správy. I když Hrabová  za ostatními městským obvody Ostravy v některých oblastech  zaostává, zde má prvenství, které zřejmě ocení až budoucí generace.

                Současné složení zastupitelstva nejenom z hlediska politických preferencí ale především z hlediska osobností, které jsme si zvolili, mě naplňuje přesvědčením, že  to jsou naši nejschopnější spoluobčané, kteří mají ty nejlepší úmysly posunout vývoj naší obce dopředu. Ale současně si uvědomuji moudrost a  hloubku přísloví našich předků, jako např. „důvěřuj, ale prověřuj“ a  „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“.

 

                               28.1. 2015.   V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum