Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Výbory zastupitelstva a komise rady

Výbory zastupitelstva a komise rady

V souladu se zákonem o obcích je na prvém jednání zastupitelstva volen finanční a kontrolní výbor a brzy pak Rada zřizuje komise jako své poradní orgány. Těch je v současné době 7.

Na rozdíl od dřívějška je nyní činnost výborů a komisí sledována veřejností i prostřednictvím internetových webů, a to konkrétně Hrabova.info a Hrabovských novin. Tyto weby zveřejňují průběžně zápisy z jednání uvedených orgánů a další informace o jejich aktivitách.

Konkrétně:

Kontrolní výbor:  Informace o zasedání 12. 1. 2015 na Hrabova.info.

Finanční výbor: Sešel se již dvakrát. Podrobné informace o těchto jednáních byly zveřejněny v Hrabovských novinách 18.2. v článku paní Květoslavy Hrabovské.

Komise povodňová: o činnosti nejsou informace.

Komise výstavby, dopravy a ekologie: Viz zápis z jednání 15. 12. 2014 na Hrabova.info.

Komise bytová a sociální: Viz zápis z jednání z 3. 12. 2014 na Hrabova.info.

Komise pro občanské záležitosti: Činnost je popsána v článku paní Alice Strnišťové v Hrabovských novinách 17.2. 2015.

Komise pro děti mládež: Informace v Hrabova.info  14. 1. 2015.

Komise letopisecká: o činnosti nejsou žádné zprávy.

Komise kulturní: Uskutečnily se již 4 jednání, průběžné informace o nich a dalších aktivitách komise v Hrabova.info.

Komise redakční: I když od voleb již uplynulo více jak 4 měsíce, tato komise doposud nebyla ustavena. Přitom Hrabovské listy jsou předmětem dlouhodobé kritiky pro svou omezenou kapacitu a nekoncepční strukturu informací. Zodpovědnost za tento neudržitelný stav mají členové Rady pánové Petr Balušek, Libor Lyčka, Rostislav Naď, Milan Pospěch a Libor Trávníček. Přitom místní časopis má velký význam nejen jako prostředek informační, ale i jako prostředek výchovný, propagační, a v neposlední řadě může zprostředkovávat i vzájemný styk mezi občany a veřejnou správou. Velmi dobře popsal poslání místního časopisu pan Petr Žižka v materiálu s názvem Hrabovské listy - restart.

            19. 2. 2015.    V. S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum