Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Webové stránky MOb Hrabová

Webové stránky MOb Hrabová

Občané, kteří se zajímají o veřejné dění a mají k dispozici počítač, sledují čas od času webové stránky městského obvodu.

Bohužel, úroveň tohoto moderního informačního prostředku není v Hrabové na potřebné úrovni. Uvedu následující příklady:

1. Nový jednací řád Zastupitelstva, platný od 15 4. 2015 nebyl doposud zveřejněn. Zastupitelstvo, Rada, orgány Zastupitelstva a Rady se nemají ve své činnosti v tyto dny čím řídit. Dovolím si označit tuto situaci za velmi vážnou.

2. V rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb. nejsou zveřejňovány informace, poskytované žadatelům. A to již od r. 2007, kdy tento zákon začal platit. Nevadí to ani zastupitelům, ani starostovi, ani členům kontrolního výboru, ani příslušným kontrolním orgánům Města Ostravy. Určitě to vadí občanům, kteří měli potřebu o tyto informace zažádat.

3. Na webových stránkách nejsou zveřejňovány důležité dokumenty, přijaté Radou městského obvodu. Konkrétně „Zásady a postupy při zadávání zakázek malého rozsahu“ – viz usnesení Rady č. 78/1754 z r. 2014.

4. Nejsou průběžně doplňovány informace o zadaných veřejných zakázkách. Poslední záznam je z 29. 9. 2014. Zcela schází údaje o neukončených, zrušených a ukončených zakázkách.

5. Občané, kteří sledují Hrabovské listy prostřednictvím webových stránek  mají problémy. Zveřejňování probíhá s velkým zpožděním, lednové vydání nebylo dodnes zveřejněno.

Kritické připomínky k těmto webovým stránkám mají i zastupitelé ČSSD, hnutí „Ostravak“ a hnutí „Změna pro Hrabovou“. Soudím tak podle volebních programů, které předložili svým voličům při loňských komunálních volbách. I když od té doby uplynulo 6 měsíců, úroveň webových stránek se nezlepšila.

       20. 4. 2015.     V. S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum