Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Z činnosti finančního výboru ZMOb Hrabová

Z činnosti finančního výboru ZMOb Hrabová

 

V tomto volebním období, na rozdíl od  některých předcházejících, máme finanční výbor pouze tříčlenný. Např. v období 2006 – 2010 byl tento výbor pětičlenný.

Předsedou současného finančního výboru je zastupitel Bohumil Rundt, členové (členky) paní Květoslava Hrabovská a paní  Vladislava Kopitzová. Takto minimálně obsazený výbor má jedinou výhodu:  snižuje náklady na provoz zastupitelstva. Nevýhody vidím v tom, že  tam nemají možnost přednášet  své názory a připomínky  představitelé všech politických stran a hnutí, působící v současném zastupitelstvu. A jak se říká Čím více hlav, tím více rozumu. 

Pan Bohuslav Rundt je velmi zkušeným zastupitelem. Do r. 2006 byl starostou, pak místostarostou, v období 2010 - 2014 předsedou finančního výboru. Je proto podrobně informován o situaci, která se nyní řeší v souvislosti s auditem a s finanční kontrolou, kterou v Hrabové provádí zaměstnaci Magistrátu města Ostravy. A může i kvalifikovaně odpovědět na otázku, proč se opakovaně zjišťované nedostatky neřešily již dříve.

Zastupitelka za hnutí „Ostravak“ paní Květoslava Hrabovská je v komunální politice nová. Jelikož se profesně zabývá financemi a účetnictvím, může být pro činnost výboru velkým přínosem.

Zastupitelka za hnutí „Změna pro Hrabovou“ paní Vladislava Kopitzová je rovněž poprvé ve funkci zastupitelky. Před časem  však pracovala na MOb Hrabová ve funkci tajemnice, a proto ji není problematika městského obvodu cizí.

Pro pořádek uvedu základní povinnosti finančního výboru tak, jak jsou uvedeny v zákoně o obcích:

 § 118: Výbor plní úkoly, kterým jej pověří zastupitelstvo obce. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.

§ 119: Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.

Nyní se pokusím komentovat, jak se s těmito velmi strohými instukcemi zákona o obcích vyrovnává naše zastupitelstvo a  náš finanční výbor.

Pro praktické i kontrolní potřeby činnosti výboru se nabízí logické řešení ve zpracování jednacího řádu, schváleného zastupitelstvem, který by obsahoval jak organizační záležitosti (četnost  schůzek, formu zápisu a usnesení, způsob informování zastupitelstva a veřejnosti) tak zejména  způsob realizace § 119, tj. „provádění kontroly hospodaření s majetkem a finačními prostředky obce“.

Pokud je mi známo, takový statut doposud v Hrabové  nebyl vytvořen, i když v jednacím řádu zastupitelstva se předpokládá jeho existence ( viz čl. 14  jednacího řádu zastupitelstva).

Na rozdíl od předcházejích volebních období jsou nyní na webových stránkách Hrabové zveřejňovány zápisy z jednání finančního výboru. Prozatím byla tato jednání od posledních voleb uskutečněna pouze  dvakrát, a to 1.12.2014 a 9.2.2015. Osobně si myslím, že s ohledem na závažnost zjištění, uváděných v materiálech z auditu MMO, je tento počet jednání  nízký.

Hlavně mi  však vadí, že není naplněn pořadavek § 118 zákona o obcích, který vysloveně vyžaduje, aby z těchto jednání vyšlo usnesení, ne pouze doporučení. Rozdíl vidím v tom že usnesením finačního výboru se musí zabývat zastupitelstvo a přijmout k němu stanovisko. Pouhé doporučení nemusí býti respektováno  a činnost finančního výboru může být v některých případech neproduktivní. 

 Můj přístup k této problematice vychází přesvědčení, že zákony, přijaté podle pravidel zastupitelské demokracie se musí respektovat, a to doslovně. Jinak vzniká zmatek a anarchie.

Jsme teprve na začátku volebního období, možná se i tyto záležitosti se  uvedou na správnou míru. Určitě by to přispělo k tomu, aby finanční výbor mět  tak významné místo ve fungování samosprávy v Hrabové, jaké  může mít podle zákona o obcích.

   20. 8. 2015   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum