Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Zpoplatnění Místecké, prodloužení Mostní a budoucí dopravní zátěž Paskovské

Zpoplatnění Místecké, prodloužení Mostní a budoucí dopravní zátěž Paskovské

 Snažil jsem se zjistit konkrétní informace k výše uvedeným záležitostem, které do značné míry ovlivní životní prostředí v Hrabové.

Ke zpoplatnění Místecké mi v loňském roce na můj dotaz  z odboru dopravy Krajského úřadu MS kraje  sdělili, že Ministerstvo dopravy zhruba od r. 2006 naplňuje zásadu, že zpoplatněny budou všechny dálnice a vybrané komunikace I. třídy, jelikož český stát nese veškeré náklady na budování a provozování této dopravní infrastruktury. Kraje nemají s budováním a s náklady na provoz těchto komunikací  žádné výdaje, ale také jim není umožněno rozsah a způsob zpoplatnění efektivně ovlivnit. MS kraj ve spolupráci s ostatními kraji se snažil při různých příležitostech vyjednávat o změnách zpoplatnění, ale nebyl dlouhodobě úspěšný.

V minulých dnech  jsem zaslal na Krajský úřad následující dotaz:

„Na webových stránkách Krajského úřadu MS kraje je uvedeno, že se připravuje stavba silnice II/478 – Prodloužená Mostní. Bude po jejím dokončení omezena jízda těžkých nákladních aut po Paskovské ulici?“

Z odboru dopravy MS kraje mi odpověděli takto:

„Nejedná se o přímou funkci této stavby, nicméně přeložka silnice svým určením takovou příležitost vytvoří. O budoucí místní úpravě provozu na původních pozemních komunikacích pak bude samostatně rozhodovat magistrát tzv. opatřením obecné povahy, a to na základě veřejného projednání postupem podle části VI. správního řádu.“

Z odpovědi vyplynulo, že stavba neřeší přednostně dopravní zatížení Paskovské, ale má širší význam. Dokumentace  stavby nemůže zřejmě obsahovat způsob  budoucího  dopravního značení  na Paskovské ulici, to se děje na základě jiných úřednických postupů, a bude v tom mít rozhodující slovo magistrát města Ostravy.

Proto můj další dotaz  směřoval na člena rady města Ostravy  a předsedu dopravní komise ing. Libora Folwarczného:

„Sníží se po  vybudování Prodloužené Mostní dopravní intenzita na Paskovské ulici, především pokud jde o auta nad 12t? V Hrabové jsou totiž obavy, že se tak nestane, a Prodloužená Mostní způsobí výrazné zvýšení dopravní zátěže našeho městského obvodu.“

Výše jmenovaný zastupitel města Ostravy odpověděl takto:

„Z informací, které jsem získal, vyplývá, že obavy jsou neopodstatněné, protože přes centrum Hrabové platí zákaz nákladních vozidel (12t) už dnes a předběhl tak výstavbu Prodloužené Mostní. Prodloužená Mostní je přeložkou silnice II/478, takže zcela určitě převezme její objemy dopravy (tranzit), proto se také staví a proto město vymohlo na ministerstvu posun placeného úseku na I/56 až za MÚK do průmyslové zóny. Horší je to v dané souvislosti s průjezdem přes druhou polovinu Hrabové (Horní Hrabová) na Paskov, kde navazuje celnice pro kamiony, obalovna a další provozy bývalé šachty. Domnívám se, že i tady půjde omezit jízdu vozidel nad 12t, kde v připravované novele zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je to výslovně umožněno, když existuje náhradní trasa včetně placených úseků, což v tomto případě existuje.“

Tolik několik posledních informací k dané problematice.

7. 11. 2015    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum