Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > 600 let od upálení Mistra Jana Husa

600 let od upálení Mistra Jana Husa

 

Mě osobně již mnoho neříkají tehdejší náboženské „pravdy“, za které Mistr Jan Hus obětoval to nejdražší, co člověk má – svůj život. Obdivuji však jeho angažovanost, ochotu hájit své názory až tímto krajním způsobem. Přitom si uvědomuji, že tato oběť nebyla marná, byla jiskrou, která zapálila plameny husitského hnutí. Což zásadním způsobem ovlivnilo naše dějiny, jelikož vzrostlo sebevědomí národa. Možná i díky tomu máme dodnes vlastní stát.

 Hus byl jeden extrém. Druhou krajností, bohužel velmi rozšířenou, je nemít žádný názor a přitakávat těm, od kterých očekávám za tuto svou  loajalitu určitou odměnu. Nemusí být vždy finanční. Pro mnohé je důležitější pocit, že mají vliv na současné události, na věci veřejné, že jsou nepostradatelní. Ve svých očích se stávají významní a důležití. Morální a jiné zásady nejsou tím hlavním motivem jejich jednání.

S tímto jevem se setkáváme velmi často v politice, a to i v komunální. Jakmile po volbách vznikne většinová koalice, táhnou její členové „za jeden provaz“, bez ohledu na obsah a kvalitu toho, co momentálně prosazují vedoucí činitelé tohoto uskupení. Ti ale nemusí mít vždy ty nejlepší úmysly. Příkladů z  „velké“ politiky je nespočet.  Ale i komunální politici, vstupující do politiky s těmi nejlepšími úmysly, často nechtěně pomáhají realizovat i to, s čím někdy vnitřně nesouhlasí.

Uvedu následující příklad z Hrabové: Na posledním zastupitelstvu navrhl pan Milan Orkáč, aby při hlasování o usnesení bylo v zápise zveřejněno, jak kdo hlasoval. Zcela legitimní požadavek, který umožňuje voličům sledovat praktickou činnost jimi volených zastupitelů. Když to  je běžné ve větších městech, proč ne v městských obvodech?

Přítomná koalice, pánové Naď, Trávníček, Pospěch, Chlupatý, Novák, Balušek byli proti, pan Rund se zdržel. Pánové z koalice by asi svým voličům obtížně vysvětlovali svůj negativní postoj k tomuto návrhu. Opravdu bych rád slyšel jejich argumenty.

Nebo další příklad: Nedávno vznikla potřeba vybrat někoho do funkce redaktora místního časopisu. Odpovědné radní by napadlo vyhlásit konkurz a vybrat toho nejlepšího, pokud možno z Hrabové. Nestalo se tak. Starosta vybral svého člověka bez konkurzu. Proč pánové Trávníček, Pospěch, Balušek, Lyčka s tímto postupem souhlasili a nepožadovali konkurz? Vždyť každý ví, že konkurzní řízení, do kterého se hlásí více osob, dává větší naději na kvalitní výběr ve srovnání se subjektivním výběrem. Ostatně, pan Petr Pavelka se mohl přihlásit také, a možná by vyhrál.

Tolik několik poznámek na okraj výročí upálení Mistra Jana Husa.

2. 6. 2015.  V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum