Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Co mi chybí u místních politiků

Co mi chybí u místních politiků

 

Chápu, že je jiná doba a lidé mají ve svém životě zcela jiné priority ve srovnání s dřívějšími časy. Ale přesto mě u současných místních politiků, tzv. zastupitelů, zaráží následující skutečnosti:

Přiznávám, že jsem v tomto směru ovlivněn životem předcházejících generací, hlavně těch předválečných, ale i  poválečných.  Tehdy se místním politikem stávali výhradně občané, kteří se viditelně a prokazatelně veřejně angažovali v politických stranách a ve spolcích a společenských organizacích, jako Sokol, DTJ, hasiči, divadelní spolky, konzumní družstva, vzdělávací spolky,  včelaři, zahrádkáři a v mnoha dalších.  Politické strany i spolky byly velice aktivní, pořádaly řadu akcí, hojně navštěvovanými  občany. Všude se řečnilo, místní politici  se snažili překonat ostatní i v řečnickém umění.

Zde bych se na chvíli zastavil u tématu „řečnické umění“. Na to se úplně zapomělo. Dřívější místní politici si dávali záležet, aby svým vystoupením zaujali posluchače. Nejenom co říkali, ale také jak. Různá gesta si nacvičovali doma před zrcadlem a při vystoupeních mluvili velmi hlasitě a snažili se zřetelně vyslovovat. Pamatuji si to proto, že se tehdy o tom často doma mluvilo.  Dokonce i ve škole v občanské nauce v poválečném období  pamatovaly osnovy na řečnické umění. Žáci za řečnickým pultíkem museli přednést zpatra projev na určené téma. Byla to velká sranda. Dodnes na to vzpomínám.

Za veřejná vystoupení považuji i vystupování zastupitelů na jednáních zastupitelstva. Obzvlášť nyní, když jsou hojně navštěvována občany. Někteří mluví tak tiše, že je neslyším ani v první řadě, určené obecenstvu.

Jaká je dnešní skutečnost v politické a společenské angažovanosti?  Kdo z našich zastupitelů má výše uvedenou „průpravu“? Když si probírám jednotlivá jména, tak jedině pan Dvořák je předsedou klasické politické strany, pořádající ještě stále i akce pro veřejnost, a pan Novák je velmi aktivní v Sokole. To je všechno.

Je zde ještě  i následující problém. Čím se řídí zastupitelé při projednávání konkrétních bodů, schvalovaných zastupitelstvem? Vždyť názory občanů neznají, nahodilé rozhovory s jednotlivci nelze považovat za názory všech voličů. A zjistit názory voličů není snadné, mnozí nemají názory žádné.  Mimo to ani většina nemusí mít vždy pravdu. Není to jednoduchá situace. Nejlepší asi by bylo jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 Někdy si na zastupitelstvu  jako divák  v duchu řeším problém, proč někteří zastupitelé se nechali zvolit. Hlavně v případě těch, kteří po celou dobu jednání zastupitelstva jsou zcela pasivní. Při hlasování se pak řídí podle toho, jak hlasuje starosta nebo se zdrží hlasování.  

30.9.2015.  V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum