Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > ČSSD Hrabová - rok od komunálních voleb

ČSSD Hrabová - rok od komunálních voleb

 

Reaguji tímto na článek ing. Jana Dvořáka, který byl zveřejněn v prvém čísle Hrabovského občasníku.

V úvodu se pan předseda zabývá příčinami neúspěchu ČSSD Hrabová v minulých volbách a uvádí intenzivní antikampaň proti ČSSD v celé Ostravě. Skutečně, v r. 2010 měla tato strana v městském zastupitelstvu 21 mandátů, v r. 2014 pouze 12. Mnohem více ale  ztratila ODS, kde byl pokles z dvanácti mandátů na čtyři!  Přízeň voličů se přesunula na  různá uskupení nezávislých kandidátů a nově vzniklá hnutí.

Voliči v  Hrabové to viděli jinak. ČSSD zde  ztratila  2 mandáty, ale ODS jen jeden a vyhrála volby. Příčiny volebního úspěchu ODS v Hrabové mnozí přičítají popularitě dřívějšího  starosty pana ing. Rundta, který jako nestraník kandidoval za ODS. Možná je tomu tak, možná bylo těchto příčin více. Je otázkou, do jaké míry by se změnila činnost veřejné správy v Hrabové v případě, kdyby přeběhlík pan Milan Pospěch zůstal věrný své straně.

Pokud jde o volební program, pan  předseda upozorňuje, že nyní realizované důležité akce (Prodloužená Mostní, lávka u Starého splavu, rozšíření parkovacích ploch na Šídlovci) dlouhodobě prosazovala i ČSSD. Ano, je to pravda, obhajovatelem Prodloužené Mostní a lávky přes Ostravici byl především ing. Dvořák.

Volební program ČSSD  pro  současné období obsahuje nové body, které by mohly být i pro budoucí  voliče zajímavé. Především bod 4 – Zasadíme se o důstojné prostory pro kulturní akce v Hrabové a bod 10 – Budeme usilovat o kvalitnější práci úřadu městského obvodu a lepší informovanost občanů zlepšením Hrabovských listů, webových stránek a digitální obecní kroniky. Snad ve spolupráci s ostatními opozičními  zastupiteli a s některými progresivnějšími zastupiteli  koalice  by se to mohlo podařit.

ČSSD – Hrabová jako součást opozice velmi dobře plní tuto funkci. Svědčí o tom aktivita pana předsedy a dalšího zastupitele ČSSD  pana ing. Petany na jednáních zastupitelstva, aktivita členů a příznivců strany v komisích a výborech a v neposlední řadě i na jednáních zastupitelstva, kde představitelé ČSSD a její stoupenci  poukazují na chyby, kterých se v hojné míře dopouští starosta, rada městského obvodu a někteří zaměstnanci a reprezentanti Úřadu městského obvodu.

ČSSD – Hrabová  se snaží i o spolupráci s občany formou besed a má i své webové stránky, které poskytují  důležité informace o dění v této straně, v zastupitelstvu a v městském obvodě. Je to jediná politická strana v Hrabové, která pořádá besedy i pro veřejnost.

To všechno jsou předpoklady pro výraznější  zastoupení ČSSD Hrabová v příštím zastupitelstvu. Jen tímto způsobem lze získat  zásadní vliv  na dění v Hrabové a realizovat všechny body volebního programu.

16. 11. 2015.  V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum