Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Hnutí "Ostravak - Hrabová" - rok od komunálních voleb.

Hnutí "Ostravak - Hrabová" - rok od komunálních voleb.

 

Hnutí „ Ostravak“ působí v celoměstském měřítku. Vzniklo proto, aby na některých zdejších radnicích narušilo takové koalice, které nerespektují zájmy občanů města, což je doprovázeno aroganci moci, neodborností, nerespektováním práva a neúčelného a nehospodárného zacházení o obecním majetkem. Mimo samotné město začalo působit i v některých městských obvodech včetně Hrabové. Kandidáti hnutí v loňských volbách  byli většinou ze Šídlovce a i voliči, kteří je volili,  byli opět převážně ze Šídlovce.

Zvolení zastupitelé (Květoslava Hrabovská a Jan Šumbera) se stali v místním zastupitelstvu součástí opozice. Získali významná místa jak ve výborech zastupitelstva (Jan Šumbera v kontrolním, Květoslava Hrabovská ve finančním) tak v komisích (Jan Šumbera v redakční a v  bytové). „Ostraváci“ mají své zastoupení i v komisi povodňové a v komisi výstavby, dopravy a ekologie.

Redakční komise pod vedením pana Šumbery vyvinula velkou aktivitu při snaze o zlepšení úrovně Hrabovských listů, což se doposud podařilo jen částečně. Zástupci ODS v této komisi s podporou pana starosty nebyli příliš nadšeni z iniciativy opozičních členů komise, což vedlo nakonec k rozpadu redakční rady Hrabovských listů.

Příchodem paní Hrabovské do finančního výboru se udála v činnosti tohoto orgánu změna přímo revoluční. Začaly se rozkrývat dlouhodobě přetrvající nedostatky a problémy v oblasti majetkové, vedení účetnictví, pokladních operací, objednávek a smluvních vztahů. Podařilo se navázat potřebný kontakt a spolupráci  s příslušnými pracovnicemi úřadu a pomoci odborných zkušeností paní Hrabovské se snad finanční agendu a tuto  oblast činnosti ÚMOb Hrabová podaří uvést na potřebnou úroveň. Další velká změna nastala ve způsobu sestavování závěrečných účtů. Spolupráce výboru s ing. Ziobrovou z ÚMOb přinesla své ovoce. Každý, kdo se zabývá touto problematikou může potvrdit, že Závěrečný účet za r. 2014 svým podrobným a srozumitelným zpracováním je významným přínosem pro ty občany, kteří hledají informace o hospodaření s obecními prostředky. Zodpovědně mohu prohlásit, že jsme v této oblasti jednička mezi srovnatelnými městskými obvody.

Co mohou očekávat občané Hrabové  od „Ostraváků“ v příštích letech? Určité náznaky zazněly na jednáních zastupitelstev i na stránkách Hrabova.info. Mimo další zlepšování Hrabovských listů je zde úkol lépe využívat webové stránky obce k všestrannému informování občanů, a to včetně informací o smlouvách a veřejných zakázkách i malého rozsahu.

Uvidíme, co přinese volební slib tohoto hnutí  „Budeme věnovat pozornost dětem, mládeži a seniorům“. Nebo: „Hrabová byla vždy zelená a takovou ji chceme i nadále“.

I ten největší pesimista musí uznat, že v Hrabové se v uplynulém roce udály dříve nevídané události. Schůze zastupitelstva již nejsou formální záležitostí zastupitelů, ale do jednání se zapojili v míře dříve nevídané o občané. Mimo běžné informační prostředky začal přinášet bez jakékoliv cenzury rozličné informace i web Hrabova.info. Začaly se uskutečňovat v širokém měřítku různé kulturní a jiné akce, včetně „Ukliďme Česko“.   A to není zdaleka konec volebního období.

19. 11. 2015.  V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum