Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Hnutí "Změna Hrabová" - rok od komunálních voleb

Hnutí "Změna Hrabová" - rok od komunálních voleb

 

V prvém čísle Hrabovského občasníku komentuje předseda hnutí „Změna pro Hrabovou“ pan Mirek Houžvička první rok od komunálních voleb.

Hned v první větě se panu předsedovi podařilo formulovat jasně a stručně podstatu našich problémů v Hrabové. Poukazuje na stagnaci tehdejších  koalicí  v minulých volebních obdobích a na nemožnost okamžitého zlepšení. Pan předseda má pravdu, v Hrabové možná více než jinde jsou občané dost konzervativní a příliš nestojí o rychlé změny.

Za významný počin, na kterém se osobně podílel, považuje  pan předseda výměnu již nevyhovujících informačních tabulí. I když jde v podstatě o okrajovou záležitost (většina občanů jezdí auty a zde umístěné plakáty nečte),  velmi dobře tato akce  dokumentuje vztah naší radnice k reálnému životu. Pokud se to samo nezřítí, tak není co řešit.

Pak se pan předseda  zmiňuje o konkrétních aktivitách, na které je nebo bude zaměřena pozornost „Změny“. Jsou jmenovány webové stránky obvodu, dodržování zákona č. 106/1999 Sb. a zkvalitnění Hrabovských listů.

V závěru článku jsou zmíněny aktivity zástupců hnutí ve finančním výboru, v komisi výstavby a v kulturní komisi.

Některé body volebního programu hnutí  "Změna pro Hrabovou"  na období 2014 - 2018  nebyly v článku prezentovány. Pojednávají o větším využívání dotací, o zlepšení vzhledu obce, o zveřejnění zodpovědnosti členů rady za jednotlivé činnosti a o zprůhlednění financování realizovaných zakázek. Snad na ně přijde řada v dalších letech.

Předseda tohoto  hnutí   pan Miroslav Houžvička je mi velice sympatický tím, že umí pojmenovat různé nedostatky našeho veřejného života, nebojí se je na jednáních zastupitelstva zveřejňovat, a to slušným a kultivovaným způsobem, který nikoho neuráží. Jeho bohaté zkušenosti v oblasti realizace kultury ve všech možných podobách nebyly v Hrabové doposud dostatečně využity, což je velká škoda. Uvedu příklad jeho kreativního uvažování: Při naší diskusi o nutnosti kulturního domu v Hrabové okamžitě přišel z nápadem veřejné symbolické sbírky po vzoru našich předků při stavbě Národního divadla v Praze. Spoluobčanů, kteří uvažují tímto způsobem si velice vážím.

Stejně jako dalších  osobností tohoto hnutí, jmenovitě paní Vlaďky Kopitzové a Stanislava Holiše.  Jsou  v mých očích  konstruktivními politiky, kterým jde především o obecné blaho.  

Je těžko předpovědět v podmínkách Hrabové další perspektivu hnutí „Změna pro Hrabovou“. Těch možností, jak oslovit občany Hrabové, není mnoho. Snad nejúčinnější je pořádání  různých veřejných akcí a besed. Ta první, předvolební v zahradě a v sále restaurace „U lípy“ v září loňského roku byla asi základem volebního úspěchu v loňských volbách. Beseda v červnu 2015 byla bohužel jen málo navštívena, ale možná to bylo nedostatečnou propagací. Mělo by se v těchto aktivitách pokračovat.

17. 11. 2015.  V.S.

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum