Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Hrabovské listy- červenec 2015

Hrabovské listy- červenec 2015

 

Červencové Hrabovské  listy  jsou přelomové, jelikož jejich tvorba se řídila podle nových pravidel, schválených Radou městského obvodu 24. 6. 2015.

V tomto dokumentu s názvem „Základní principy Hrabovských listů“  se zdůrazňuje „apolitičnost“ časopisu. O tom, co se zveřejní, rozhoduje v podstatě nový redaktor pan Petr Pavelka z Frýdku-Místku, vybraný starostou a jmenovaný radou městského obvodu bez výběrového řízení. Hrabovské listy má jako „vedlejšák“, živí ho především funkce redaktora časopisu „Zpravodaj Rady města Frýdek-Místek“.

Budou (a již jsou) zveřejňovány pouze články informační „o společenském, hospodářském, kulturním, sportovním a dalším dění v Hrabové“.

 Neodpustím si zde následující poznámku: Zastupitelská demokracie je založena na konkurenci koalice a opozice. Stručně řečeno, opozice „hlídá“ koalici, aby se tato nedopouštěla nepravostí. Aby to fungovalo, musí existovat svoboda slova, opozice musí mít prostor k vyjádření svých případných námitek, návrhů a podnětů. Proto v novelizovaném tiskovém zákoně č. 46/2000 Sb.  se nařizuje vydavatelům radničních periodik poskytnout všem zastupitelům v přiměřeném rozsahu prostor pro zveřejnění jejich názorů. Případně i politických. Instrukce pro vydávání Hrabovských listů jsou v rozporu s platným tiskovým zákonem, jelikož nepřipouští t.zv. politické články. Na druhé straně je pravda, že naši opoziční zastupitelé této své  možnosti prozatím nevyužívají a v Hrabovských listech nepublikují. Snad se to časem  naučí. Jejich voliči to právem očekávají. 

Dalším problémem současných Hrabovských listů je neexistence „zpětné vazby“ mezi redakci a čtenáři. Má to zřejmě souvislost s požadavkem na „nepolitičnost“ časopisu. Co kdyby náhodou někdo napsal kritická slova na adresu starosty nebo rady městského obvodu? Raději tedy nezřizovat rubriku „Dopisy čtenářů“ nebo „Názory čtenářů“. Je to tak jednodušší. Ostatně, červencové Hrabovské listy zveřejnily i můj příspěvek i bez existence této rubriky, tak proč si  stěžuji. Na svém webu jsem před nedávnem napsal článek s názvem „Setkání spolužáků“. Nostalgický, informační, nekritický materiál. K mému překvapení  byl zveřejněn i v červencových Hrabovských listech.

Naproti tomu článek, zaslaný mnou ke zveřejnění  s názvem „Poučme se u sousedů“ byl označen  pro Hrabovské listy za nevhodný. Proč? Protože poukázal na to, že ve Staré Bělé mají kvalitnější časopis, v Nové Bělé na rozdíl od Hrabové mají videogalerii, v Polance mají obecní kroniku na webových stránkách. Jako přínos Hrabové jsem uvedl nezávislé webové stránky Hrabova.info. A to byl kámen úrazu, který asi  způsobil, že tento článek nebyl zveřejněn. Vždyť web  Hrabova.info je příliš kritický a starosta jej neuznává.  Zájemci  si mohou můj článek  přečíst v Hrabovských novinách, zveřejnil jsem ho 28. 5. 2015.

Dále jsem v Hrabovských listech zaznamenal, že  článek „Jak je to s kronikou naší obce“ nemá autora. Je to pouhé nedopatření  nebo záměr? Vždyť  podobný článek je  očekáván  od kronikáře nebo od předsedy letopisecké komise. Jelikož autorem nebyl ani jeden z nich, raději zůstal tento článek nepodepsán.

Zajímavá je také skutečnost, že doposud v  Hrabovských listech nebyla zmínka o jménech členů  redakční rady. Bez ohledu na text platného kodexu mají určitou zodpovědnost za úroveň tohoto periodika. Předsedou je  Jan Šumbera, členové Alica Strnišťová, Bohumil Rundt a Radomír Orkáč. Nový člen po odstoupivším Václavu Fajfrovi nebyl doposud jmenován. Zdůvodnění, že tato jména jsou uvedena na webových stránkách Hrabové má následující vadu: zatímco k webu má přístup pouze malá skupina občanů, Hrabovské listy čtou téměř  všichni.  Měli by vědět i tuto skutečnost.

 Zato se v tiráži časopisu objevilo jméno redaktora Petra Pavelky a kontakt na redakci. Když neprší, alespoň že  kape.

            30. 7. 2015.   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma