Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Jak vidí uplynulý rok od komunálních voleb v Hrabové KDU - ČSL.

Jak vidí uplynulý rok od komunálních voleb v Hrabové KDU - ČSL.

 

Posledním příspěvkem v anketě  Hrabovského občasníku  na téma „Rok od komunálních voleb“ je komentář ing. Věry Chlupaté, předsedkyně místní organizace KDU - ČSL v Hrabové.

Na rozdíl od předcházejících komentářů představitelů místních stran a hnutí se paní předsedkyně omezila převážně  pouze na záležitosti  souvisejícími  s Hrabovskými listy a s Hrabovským občasníkem a nezmínila konkrétní přínos a cíle členů a příznivců  své strany na činnosti zastupitelstva a jeho orgánů za uplynulý rok.

K  „připravovaným novinám, konkurenčním k Hrabovským listům“  paní předsedkyně sdělila názor své strany, že by se neměly tříštit noviny jedné obce do různých vydání. Vhodnější by bylo sjednocení zájmů ve prospěch obvodu.  Z uvedeného názoru  je vidět, že paní předsedkyně vůbec nepochopila důvody, které vedly nespokojené občany Hrabové k realizaci zcela unikátního projektu Hrabovského občasníku.    

V další části svého příspěvku paní předsedkyně nabádá opozici, aby méně kritizovali „ a k projednávaným tématům odpovědně diskutovali a svými návrhy chod obvodu obohatili a posouvali k lepšímu“.  Obsah těchto vět mi připoměl doby dávné minulé, kdy Strana (míním tím KSČ) ukazovala cestu vpřed a po ostatních se vyžadovalo poslušné naplňování příslušných stranických usnesení. Kdo měl jiný názor, byl rozvraceč, reakcionář, zaprodanec atd.  Propagovala se  tzv. konstruktivní kritika, vše ostatní bylo škodlivé. Rovněž  paní předsedkyně použila ve svém článku termín „konstruktivní kritika“. Je to termín z období, kdy zde vládla komunistická strana a podporovala ji  i Národní fronta, kde nechyběla strana lidová.

Paní předsedkyně se zřejmě  domnívá, že  současné návrhy opozice nejsou dostatečně konstruktivní. Uvedu jen některé z těchto témat, se kterými přichází podle názoru paní předsedkyně  „nekonstruktivní“ současná opozice: Zlepšení úrovně Hrabovských listů a webových stránek, přehlednější rozpočty a závěrečné účty, konkrétní debata o zřízení vlastního kulturního domu, častější zasedání zastupitelstva, projednávání investičních záměrů s občany před jejich realizací, řešení příčin ztrátovosti bytového fondu, odstranění nedostatků, zjišťovaných opakovaně auditem MMO, lepší  využívání místního rozhlasu, zveřejňování zakázek i malého rozsahu atd atd.

Rád bych věděl co je na těchto tématech špatného a nekonstruktivního. Přitom jde  o záležitosti, které (s výjimkou kulturního domu) nevyžadují žádné investice, ale pouze dobrou vůli všech zastupitelů. Včetně tech koaličních, ke kterým počítám i dva zastupitele za stranu KDU – ČSL.

 22. 11. 2015. V.S.  

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma