Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > KSČM - rok od komunálních voleb

KSČM - rok od komunálních voleb

 

Jsem rád, že mé komentáře, které souvisí s prvním číslem Hrabovského občasníku sleduje na mém webu poměrně hodně čtenářů.  Dnešní můj článek je věnován stanovisku k tématu „Rok od komunálních voleb“ od  ing. Milana Orkáče , nezávislého zastupitele zvoleného za KSČM.

V úvodu svého prohlášení  Milan Orkáč konstatuje, že na rozdíl od minulých let se projevuje zvýšený zájem občanů Hrabové o dění v naší obci, avšak především z řad obyvatel Šídlovce.  Je tomu skutečně tak,  občané vesnické části Hrabové prozatím (na rozdíl od svých předků)  se doposud  příliš o veřejné záležitosti nezajímali.  Důvody tohoto stavu  jsou složité a odpověď by mohli poskytnout snad pouze odborníci z řad místních  sociologů a politiologů. Podle debat na Hrabova.info je jich v Hrabové dostatek.  

Nápad  Milana na zřízení dětského koutku někde v prostoru hřiště TJ Sokol je zajímavý, ale jak se tam  rodiče se svými dětmi dostanou? Dopravně přetížená Paskovská ulice je závažnou překážkou. Proto raději tráví volný čas se svými dětmi a vnoučaty na svých soukromých pozemcích. Téměř všude mají pískoviště, trampolíny a dokonce i bazény o různé velikosti.

V další části svého příspěvku do občasníku Milan otevřel  závažný problém, a to zajištění racionálního a produktivního jednání našich zastupitelstev. Ty mají podle zákona o obcích své závažné úkoly. Nutno rozlišovat mezi besedami s občany a zasedáním zastupitelstva. Prozatím se v Hrabové daří  úspěšně spojovat obě tyto aktivity a vstupování občanů do jednání zastupitelstva je užitečné a neznemožňuje uskutečňování zákonných povinností tohoto orgánu.   Doufejme, že tomu tak bude i v budoucnu. Velice by pomohlo, kdyby zastupitelstva byla svolávána častěji. Bylo by více času k projednání všech záležitostí. Snad k tomu brzy dojde.

V poslední části svého komentáře se Milan Orkáč zmiňuje o Hrabovských listech a vyslovuje přesvědčení, že právě vyšlý Hrabovský občasník rozhoupe Radu  obce ke změně dřívějších postojů v oblasti řízení našeho městského obvodu, a to především v navázání lepší spolupráce mezi občany a radnicí.  Kéž by!

 

20. 11. 2015.  V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum