Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Máme nového starostu

Máme nového starostu

 

Důvody, které vedou některé občany se angažovat v komunální politice jsou různé. Většinou to je snaha o odstranění nedostatků  ve svéře věcí veřejných, což je zajisté ušlechtilá motivace. Výsledky  těchto dobrých úmyslů pak bývají  všelijaké, záleží to na mnoha okolnostech, především však na povahových  vlastnostech komunálního politika.

Kariéra těchto lidí je buď úspěšná nebo neúspěšná. Na rozdíl od jiných  občanů musí v případě neúspěchu snášet veřejnou kritiku. Občané  mají  plné právo hodnotit veřejně své volené zástupce, ať již v případě úspěchu nebo i v případě opačném. A politik si to musí nechat líbit, vždyť šel do politiky dobrovolně, a to i s tímto rizikem.

Rostislav Naď nebyl úspěšným politikem. Důkazem toho jsou výsledky činnosti veřejné správy Hrabové v období jeho starostování, které lze hodnotit jako období stagnace a neschopnosti řešit hromadící se problémy. Vše nakonec vyvrcholilo jeho rezignací, která byla přijata všemi zastupiteli.

Svou kariéru starosty zahájil po podzimních volbách v r. 2006.  Jeho hlavní chybu spatřuji v tom, že nedokázal provést kritické  vyhodnocení tehdejší situace a stereotypně pokračoval v dosavadních praktikách, které nakonec vedly k jeho rezignaci.

 V případě Hrabové to byly dlouhodobé  problémy v oblasti bytového hospodářství, v oblasti evidence majetku, účetnictví, pokladních operací, objednávek a smluvních vztahů.  Starosta  zjišťované chyby  bagatelizoval a nedokázal je odstranit. Vše vyústilo velmi kritickými postojem  kontrolních auditorů Magistrátu města Ostravy  v r. 2014 a  2015 a následnou pokutou ve výši 260 tis. Kč.

Dalším problémem bývalého starosty byla neschopnost zpětné vazby mezi vedením radnice a občany. Běžnými nástroji této komunikace je místní časopis, webové stránky obce a pořádání besed s občany. Ve všech těchto případech Rostislav Naď zklamal. Časopis o čtyřech stránkách vycházející 6x ročně pokládal za dostačující. Webové stránky obce, které  svou strukturou a  obsahem zaostávaly za ostatními obcemi, neměl zájem modernizovat. Neschopnost  navázat kontakt s občany formou besed nebo jinými způsoby vyústily mimo jiné do vzniku soukromých internetových informačních stránek, na kterých  začali publikovat své názory nespokojení občané. Svůj význam měla i jejich  účast na jednáních zastupitelstva, kde  stále častěji  zaznívala oprávněná kritika starosty a jeho postojů ke zjevným nedostatkům v různých oblastech činnosti veřejné správy. 

Varovné byly i výsledky podzimních voleb v r. 2014. Vznikla poměrně silná opozice v počtu šesti zastupitelů, kteří iniciovali událostí spojené s výměnou starosty.

Svůj podíl na pádu starosty měli i  jeho spolupracovníci, radní a členové finančního a kontrolního výboru. Jejich pasivita a neschopnost odstraňovat vznikající problémy  se na této  neblahé  dlohodobé stagnaci rovněž podepsaly. To platilo zejména ve volebních obdobích 2006 - 2014.

Doufejme, že nový starosta pan Igor Trávníček se z těchto zkušeností dostatečně poučil a nebude opakovat chyby svého předchůdce. Přeji mu z celého srdce, aby byl dobrým starostou.

  30. 12. 2015.  V.S.

  

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma