Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Martin Slepička: Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě - Hrabové

Martin Slepička: Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě - Hrabové

 

Jelikož je historie mým dlouhodobým koníčkem, přečetl jsem výše uvedenou publikaci s velkým zájmem. A připojuji svou gratulaci a obdiv jejímu autorovi za velmi dobře odvedenou práci. Nemám v povaze cokoliv a kohokoliv chválit, ale Martin si to určitě zaslouží.

Tímto dílem  byla doplněna literatura o historii a pamětihodnostech naší obce. Mezi ně patří obecní a farní  kroniky,  kniha  A. Barcucha a E. Rohlové „ Sedm století obce Hrabová“ a vzpomínková publikace „Hrabová v období druhé světové války“. I na této práci  se Martin významě podílel.

Martin Slepička studuje na Ostravské univerzitě obor dějiny umění a památkové péče a patří mezi naši nejmladší generaci. Od svých vrstevníků se liší svým neobvyklým zájmem o věci veřejné. Nepochybuji, že po ukončení školy najde uplatnění ve svém oboru a čeká ho pravděpodobně v budoucnu  nadějná  profesní kariéra.

Tak jak jsem ho poznal, má předpoklady i pro úspěšný výkon veřejných funkcí, příkladně zpočátku v příštím zastupitelstvu Hrabové.  Je chytrý, vzdělaný, skromný, podnikavý, dovede projevit i názor odlišný od názorů jiných  a patřičně ho zdůvodnit.

Nyní několik slov k vlastní publikaci. Dovedu si představit, kolik práce a času Martin věnoval tomuto neobvyklému dílu. Nemohu se  se vyjadřovat k uvedeným historickým údajům a způsobu jejich zpracování, nemám k tomu potřebnou kvalifikaci.  

 Mě zaujala celková struktura díla, kde  jsem ocenil promyšlené řazení jednotlivých kapitol, které vrcholí poutavým popisem požáru kostelíka v r. 2002 včetně rozboru pravděpodobných příčin a popisem  událostí, které pak následovaly po této katastrofě. 

 Oceňuji (a doufám, že i další čtenáři) informace o umělecké výzdobě kostelíka před i po požáru a řadu dalších poznatků a zajímavosti, které souvisí nejenom s historií a s obnovou kostela, ale i s historií naší obce.

Rovněž oceňuji množství fotografií a dalších grafických a jiných dokumentů, které jsou v této knize soustředěny.

Zcela ojedinělé v oblasti této literatury jsou závěrečné kapitoly knihy. Mám na mysli poděkování autora všem, kteří mu pomáhali, podrobný seznam použitých pramenů, slovník odborných pojmů, rejstřík jmenný a místní a vskutku reprezentační obrazovou přílohu.

Hrabová může být hrda za své občany typu Martina Slepičky. Kéž by to zastupitelstvo, vedení radnice a i ostatní občané Hrabové dovedli patřičně  ocenit.

22. 12. 2015.  V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma