Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Nejsou informace jako informace

Nejsou informace jako informace

 

Pan tajemník Jiří Strniště opakovaně na zastupitelstvu sděluje, že on a ostatní pracovníci ÚMOb vždy odpovídali na dotazy občanů a tudíž zákon č. 106/1999 Sb. je zbytečná byrokracie, která jen přidává práci úředníkům.

Mohu to potvrdit ze svých osobních zkušeností, pracovníci úřadu vždy a velmi rychle odpověděli na všechny mé dotazy.

Něco jiného je ale osobní názor příslušného úředníka na daný problém a něco jiného stanovisko městského obvodu jakožto samosprávného orgánu v oblasti samostatné působnosti.

Uvedu příklad: Asi před rokem jsem poslal na městský obvod dotaz, kdo zodpovídá za případné úrazy následkem velmi špatného stavu lesní cesty v blízkosti Pilíků, která je obecním majetkem, tedy dotaz z oblasti samostatné působnosti obce. Cesta je dokonce označena místní tabulí „K Pilíkům“.   Od paní Jany Faicové jsem dostal následující odpověď: „Uvedená část komunikace je pouze účelovou komunikací a pohyb na ní je na vlastní riziko“.  Když pominu velmi sporné tvrzení o vlastním riziku, nevím, zda to je oficiální stanovisko samosprávy, která uvedenou komunikaci spravuje nebo osobní názor paní Faicové.

Protože jsem nebyl s touto odpovědí spokojen, poslal jsem obdobný dotaz na magistrát města Ostravy, jakožto majiteli předmětné komunikace. Ti ho „přeposlali“ do Hrabové, kde se dostal tentokrát do rukou jiné úřednice, která mi mimo jiné sdělila následující: „Za stavební stav pozemní komunikace odpovídá vlastník. O komunikace, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy a jedná se o komunikace účelové, městský obvod, na jehož území se komunikace nachází, záleží ale na tom, k jakým účelům je komunikace využívána“. Opět není zřejmé, zda jde o stanovisko úřednice nebo samosprávy, ale dost se liší od stanoviska dřívějšího.

Možná, že to při korespondenci mezi občany a veřejnou správou platí jiná pravidla, která jsou běžná jinde, kdy se uvádí osoba, která věc „vyřizuje“ a osoba, která věc „schvaluje“.  Lidově se tomu říká „štábní kultura“.

Nebo případ veřejného rozhlasu: Vloni jsem poslal na městský obvod dotaz, proč místní rozhlas nepřináší více aktuálních zpráv a příkladně jsem uvedl ty, které by občany mohly zajímat.

Pan tajemník odpověděl takto:

„Místní rozhlas využíváme pro potřeby oznámení, který se týká celé Hrabové. V případě, že jedná o části Hrabové zveřejňujeme informace na webových stránkách, a to když se informace dozvíme. Důvody proč některé informace nevyhlašujeme místním rozhlasem je taková, že vyhlášení rozhlasem není hlasitost reproduktorů 100%. Tím předcházíme telefonátům občanů z jiných lokalit, kterých se to netýká. Konkrétně u přerušení dodávky elektřiny a s našich dotazů na ČEZ, není vždy celkem patrné, o jakou přesnou lokalitu se jedná. Informace o moštování je zveřejněna cca 2 měsíce, kontejner na zelený odpad je také zveřejněn na základní liště webových stránek od dubna letošního roku“.

U odpovědi mě především zarazil jazyk, jakým je sdělení napsáno, mající k češtině úředníka veřejné správy velmi, ale velmi daleko. Pak také význam, který pan tajemník přikládá webovým stránkám. Asi by se divil, jak málo občanů, především starších, ovládá internet.

Takže podle pana tajemníka je veřejný rozhlas v pořádku. Opět mě napadá otázka: je to soukromý názor tajemníka nebo stanovisko samosprávy Hrabové?

Mám nedobrý pocit, že pan tajemník (a někdy i pan starosta) se řídí heslem: „To, co je dobré pro mne, musí být dobré pro všechny občany“.

            3. 7. 2015    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum