Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Několik poznámek k jednání zastupitelstva 18. 11. 2015.

Několik poznámek k jednání zastupitelstva 18. 11. 2015.

 

Podrobně a výstižně popsal průběh jednání zastupitelstva pan Milan Slíva jr. na webu Hrabova.info. Snad ještě podrobnější bude následný zápis. Neobvyklým byla rekordní účast občanů a věcný a poměrně rychlý průběh jednání zastupitelstva, které řídil s přehledem místostarosta Igor Trávníček.

Zaměřím se proto jen na některá části jednání, která  osobně považuji za důležitá. Jde mi především o vystoupení pana Dvořáka a pana Šumbery.

Zastupitel za ČSSD Jan Dvořák opakovaně kritizoval způsob svolávání zastupitelstva „na poslední chvíli“ a v tak časnou hodinu. Položil opakovaně otázku, proč nejde naplánovat termíny zastupitelstva dopředu stejně, jak to dělají v mnoha jiných obvodech. Můj subjektivní dojem z reakce místostarosty byl ten, že by nebyl proti.

Dalším, pro mě zajímavým  momentem  byla poznámka pana Dvořáka k zajištění důstojných prostor pro kulturní akce v Hrabové. Možná ho k tomu přiměla nedávná beseda o mlýnech, uskutečněná  sice v milém a sympatickém prostředí fary, ale s ohledem na prostorovou kapacitu místnosti na faře  byla tato beseda jen málo propagována.

Snad nejzávažnější připomínka od pana Dvořáka  byla na adresu rady, že nepožádala za celý uplynulý rok  ani jednou  od své komise výstavby, dopravy a ekologie o stanovisko k významným investičním záměrům. Konkrétně to pak dokumentoval na akci „Revitalizace prostranství před ZŠ“, kde rada schválila usnesením č. 25/511 výkresovou dokumentaci bez vyjádření komise. Oprávněně vzniká otázka: proč rada tuto komisi zřídila, když nestojí o její stanoviska?

Mimo to vznesl Jan Dvořák kritické připomínky k sazebníku na odpovědi dle zákona č. 106, podpořil požadavek komise pro děti a mládež na navýšení rozpočtu na r. 2015 o  46 tis. Kč, požadoval větší kontrolu řidičů, parkujících v místě plné čáry před křižovatkou Šrobárova- Paskovská, požadoval obnovení chodníku západně od nového hřiště na Šídlovci, instalaci tabulek o zákazu venčení psů u všech dětských hřišť, upozornil na možnost zprostředkování občanům levnější dodávku el. elektřiny.  V závěru svého vystoupeni v bodě „Různé“ položil dotaz, kdo bude novým tajemníkem. Díky tomu se všichni přítomni z úst pana Jiřího  Strniště dozvěděli výsledky výběrového řízení.

Z vystoupení pana Jana Šumbery jen to podstatné: navrhl zastupitelům na příštím  mimořádném zastupitelství se zabývat odvoláním současného starosty pro neúčast na jednáních zastupitelstva a  postup ve věci kulturního domu Hrabové.  V záležitosti kulturního domu položil následující otázky: je to priorita současných občanů? Víme, co od kulturáku očekáváme? Jaké bude jeho využití a kolik bude nás stát jeho provoz?  Momentálně mě zaujal návrh pana Šumbery  na eventuálním postavení kulturního domu na málo využívaném  prostanství za budovou ÚMOb. Tím by se náklady na stavbu výrazně snížily.  Od věci nebyla ani poznámka paní Strnišťové, že v této souvislosti by se mohlo uvažovat s postavením kutlurního domu  v prostorách  mateřské školy na V. Huga, se  zrušením  školky v bytových prostorách Příborské a s výstavbou  super moderní nové mateřské školy.

 Zajímavé náměty, o kterých by se mělo uvažovat. Je na členech rady, zda to zvládnou sami nebo vytvoří pro tento účel speciální výbor nebo komisi. Uvidíme. Každopádně je nejvyšší čas tento problém řešit.

 Jednání zastupitelstva bylo  zajímavé a dle mého názoru se i v Hrabové konečně  blýská na lepší časy. 

19. 11. 2015.  V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum