Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Nepolitická politika

Nepolitická politika

 

Pod pojmem „politika“si lidé představují všechno možné.  Názor, že politika je umění vládout (Machiavelli)  platí stále. Je to geniální definice. Stejně jako názor antického filozofa Aristotela, že politika je činnost, kterou se lidé snaží zlepšit svůj život.

Uznávám, že je rozdíl v politice, která se každodenně provádí v poslanecké sněmovně a v obci velikosti Hrabové. Ale i v Hrabové  platí zásady, formulované výše uvedenými klasiky.

I v Hrabové prosazují své cíle a priority různé zájmové skupiny občanů, a to především prostřednictvím zastupitelstva.  Té momentálně vládnoucí skupině  jde o prestiž, o uchování svých mocenských pozic.

Pak je v současném zastupitelstvu několik jedinců, kteří se snaží získat dobré podmínky pro aktivity, které pokládají za své životní poslání a jsou pro ně základní prioritou. Z pochopitelných důvodů jsou víceméně na straně současné koalice. Fandím těmto jedincům, mají to těžké, někdy musí volit mezi svým svědomím a svým posláním.  Podle volebních výsledků mají podporu i významné části voličů.

A nakonec je zde skupina opozičních zastupitelů. Zde je na místě, abych znovu a opakovaně sdělil mým čtenářům následující skutečnost:  politický systém zastupitelské demokracie  je postaven na soutěži. Momentální vítězové voleb musí prokázat potřebnost a prospěšnost svých představ o tom, co je pro obec přínosné. Pochopitelně druhá skupina, (opozice) přichází z novými nápady, možná lepšími. Občané v příštích vobách dají šanci těm, kteří je přesvědčí o přednostech svých nápadů. Toto nepřetržité hašteření obou skupin, jakkliv je to neuvěřitelné, je zdrojem dopředného pohybu a má zabránit stagnaci.

Nyní se vrátím zpět do Hrabové. V zastupitelstvu má většinu ODS a KDU-ČSL. Jejich volební program podle mého názoru není nikterak oslnivý. Stereotypní požadavky na prodloužení Mostní, na dokončení kanalizace, na lávku přes Ostravici. Akce, které pro finanční náročnost a další složitosti nejsou pouze  v možnostech  Hrabové. Žádné jiné reálné a pro občany přítažlivé aktivity nevymysleli.

Pokud jde o nové volební subjekty, je zde  zřejmá nezkušenost, což  je pochopitelné. V jejich volebních programech se na rozdíl od  tradičních politických stran objevuje  mimo jiné  i volání po lepší informovanosti občanů a po zprůhlednění financování obce, což může být pro mnohé voliče velmi důležitý moment.  

Aktéři této politické hry mají 4 roky na to, aby ukázali své schopnosti. První rok již uplynul a nic super významného se nepřihodilo.

Až na událost z posledních dnů. Tou událostí  je rozhodnutí o vzniku časopisu, který by zveřejňoval to, co z různých  důvodů občané nenachází v Hrabovských listech.

Je pro mě udivující prohlášení některých iniciátorů této akce, že připravovaný časopis nemá soutěžit o hlasy voličů a nemá ovlivnit výsledky příštích voleb. Jinými slovy, má být apolitický. Vyjádřili se v tomto smyslu  na stránkách Hrabova.info někteří iniciátoři této akce.  Prozatím se k tomuto problému nevyslovili jasně představitelé opozičních stran, kteří také vznik časopisu podporují. Pochybuji, že budou souhlasit s „apolitičnosti“ tohoto projektu. Určitě šli do voleb s předsevzetím získat  co nejvíce voličů a logicky využijí k dosažení svých cílů i stránky nového informačního média. Co se nepovedlo v r. 2014, může se povést u příštích voleb. Nebo se mýlím? Vždyť by tím popřeli zásady, na kterých spočívá náš politický systém.

15.10. 2015.  V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum