Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Nepolitické Hrabovské listy

Nepolitické Hrabovské listy

           

Pokládám za žádoucí a prospěšné veřejně prodiskutovat pojem „nepolitických „ Hrabovských listů. Setkal jsem se s tímto problémem při diskusi s některými členy redakční rady, kteří pokládají místní časopis za prostor nevhodný pro tzv. politické články.

Může vzniknout následující situace: Předseda ODS, který je současně místostarostou, napíše do Hrabovských listů situační článek o nových skutečnostech při realizaci Prodloužené Mostní. Dejme tomu, že se již vyřešily vleklé majetkové spory a může se pokračovat ve výstavbě. Bezpochyby tato informace zajímá mnoho občanů, kteří jsou přesvědčeni o prospěšnosti této komunikace v souvislosti s neúnosným dopravním zatížením Paskovské ulice na její jižní větvi.  Mimo to je tato stavba zařazena i do územního plánu Ostravy, schváleným svobodně zvoleným zastupitelstvem našeho města.  Jako správný politik autor ve svém článku podotkne, že se tak daří plnit jeden z bodů volebního programu ODS Hrabová. Je to „politický“ článek?  Bude zveřejněn?

Nebo: Předseda ČSSD Hrabová napíše obsáhlý článek o celkové momentální situaci na úseku hracích automatů v Ostravě, v obvodu Ostrava-Jih  a v Hrabové s tím, že se daří ve spolupráci s okolními obvody konečně řešit tento dlouholeté problém.  Pochopitelně také uvede, že jde o volební slib ČSSD Hrabová.  Bude článek zveřejněn?

Nebo: Zastupitelka za hnutí „Změna pro Hrabovou“ napíše článek o nutnosti výstavby Kulturního domu a podotkne, že jde o bod volebního programu tohoto hnutí a ještě navíc se zmíní o tom, že na webových stránkách Hrabova.info probíhá na toto téma rozsáhlá diskuse. Bude článek zveřejněn?

Podle mého selského rozumu by tyto články zveřejněny být měly, protože řeší problémy občanů Hrabové a přináší informace, které většinu občanů Hrabové zajímají. Konec konců Hrabovské noviny nejsou majetkem žádné politické strany nebo hnutí.  Časopis i redaktora si platíme ze svých daní a máme právo na informace. Toto právo je zakotveno i v zákoně o obcích.

Na druhé straně by bylo nežádoucí, aby obecní časopis tiskl články, které by preferovaly v obecné poloze ideologii některé politické strany nebo hnutí. Ovlivňování občanů v uvedené poloze nelze provádět prostřednictvím místních periodik. K tomu mají (nebo mají mít) politické subjekty jiné prostředky, např. své webové stránky, svá periodika své schůze, sněmy, konference atd. Naštěstí se tak v Hrabové nikdy nedělo, a pokud mohu odhadnout politické schopnosti místních politiků, není zde nebezpečí ani v budoucnu.

Uvítal bych reakci na tento článek těch členů redakčních rady, kteří prosazují své konzervativní pojetí „nepolitických“ Hrabovských listů.

            17. 6. 2015.    V. S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum