Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Po delší době opět zákon č. 106/1999 Sb.

Po delší době opět zákon č. 106/1999 Sb.

 

Nechuť k tomuto zákonu  byla ze strany vedení  městského obvodu značná. Pan tajemník na zasedání zastupitelstev opakovaně tvrdil,  že jde o zbytečnou byrokracii, úředníci městského obvodu  údajně podávají občanům na jejich žádost všechny vyžadované informace. S tímto tvrzením se ztotožňovali i ostatní koaliční  zastupitelé včetně starosty. Nepochopili a asi dodnes nechápou, že jsme součásti Evropské unie a že práva našich občanů, konkretizována v příslušném zákoně, se nemohou lišit od práv ostatních evropských národů.

 Na nedávném  jednání zastupitelstva byla k nedodržování tohoto zákona vznesena z řad přítomných  občanů kritika. Předseda  kontrolního výboru prohlásil, že za nedodržování tohoto zákona nejsou žádné sankce, tak proč se starat o tyto záležitosti. Nikdo z řad koaličních zastupitelů se proti tomuto názoru neohradil. Pravidelní účastníci zasedání zastupitelstva  z řad občanů si jistě na tuto situaci vzpomenou.

Pak se zdálo, že situace se zlepšila. Jakoby vedení městského obvodu včetně starosty a tajemníka konečně  pochopili ( s patnáctiletým zpožděním!), že zákony se musí dodržovat. Na webových stránkách městského  obvodu se začaly zveřejňovat texty žádostí i příslušné odpovědí  kompetentních osob.  

Ale není tomu tak vždy.  Alespoň  v mém případě. Přitom splňuji všechny pořadavky, které zákon ukládá a postupuji  při žádání o informace způsobem,  předepsaným tímto zákonem.

Konkrétně:  Dne 4.7. 2015 jsem zaslal elektronickou poštou na adresu sekretariat@ostrava-hrabova.cz  následující  žádost o informaci ve věci: „Plánuje se u připravované renovace plakátovacích ploch jejich umístění dovnitř čekáren zastávek MHD tak, jak to mají v sousedním městském obvodě Ostrava-Jih? Viz např. zastávku Benzina“.

Za 15 dnů, tedy 20. 7. jsem měl obdržet odpověď.  Neobdržel.  Za dalších 15 dnů, tedy 5. 8.  měl být  text mé žádosti a text odpovědi zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.  Nebyl.

Dne 20.7. 2015 jsem zaslal stejným postupem žádost o následující informaci: „1. Byl již proveden zápis do kroniky za rok 2013? 2. Byl již proveden zápis do kroniky za r. 2014?“

Ptal jsem se proto, že podle zákona o kronikách č. 132/2006 Sb. mám právo do těchto zápisů nahlédnout a chci svého práva využit.

Odpověď jsem měl obdržet  5.8. 2015. Neobdržel.

Chápu, že v době dovolených nemusí vše fungovat dokonale, i když by mělo. Proto jsem si dovolil zaslat v minulých dnech na adresu městského obvodu urgenci mých dotazů. Reakce, případně omluva se nedostavila.

A tak musím, bohužel, konstatovat, že v Hrabové se nerespektují platné zákony. Pochopitelně na to upozorním předsedu kontrolního výboru, který je z veřejných  peněz placen za to, aby se tak nestávalo. Doufám, že má dostatek sil a možností, aby sjednal nápravu.

    15. 8. 2015.   V.S.

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma