Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Problematika veřejných zakázek

Problematika veřejných zakázek

 

Když si pročítám rozpočty, závěrečné účty a informace o veřejných zakázkách na webových stránkách městských obvodů města Ostravy, vždy mně napadne, zda ti, kteří rozhodují o veřejných penězích uvažují o těch, kteří se svou prací o ně přičinili. Pracoval jsem celý svůj produktivní věk v hutích a vím, zvláště v tak horké dny jaké nyní prožíváme, jak tvrdě, doslova v potu tváře si lidé vydělávají na své živobytí. Aby pak nechali významnou část své mzdy státu a samosprávám prostřednictvím daní.

Často mám  dojem, že samosprávy s těmito financemi nenakládají příliš hospodárně. Nechápu své spoluobčany, že jim jsou tyto záležitosti lhostejné a nejeví zájem o větší kontrolu nad správou svých peněz.  I když zákon o obcích a další zákony jim to umožňují.

V městských obvodech podobné velikosti a struktury jako Hrabová rozhodují o veřejných zakázkách převážně Rady městských obvodů, obvykle pětičlenné. Odborná kvalifikace členů Rad je věcí náhody. Vítězné volební strany tam dosazují své prominenty podle zásad, které  často  nejsou příliš racionální. Za těchto podmínek není vždy zaručeno optimální využívání veřejných zdrojů ku prospěchu občanů.

Velké městské obvody mají před ostatními výhodu, že mají dostatek kvalifikovaných odborníků jak ve strukturách svých Úřadů  tak i v řadách zastupitelů, kteří v příslušných orgánech samosprávy mohou vytvářet strategické a koncepční materiály v oblasti dlouhodobého rozvoje městských obvodů a tyto pak postupně realizovat. Přesto i tam vznikají problémy s hospodárným zacházením s veřejnými prostředky.

U městských obvodů, srovnatelných s Hrabovou, jsem nalezl jediný případ racionálního řešení problematiky veřejných zakázek. Jsou to Michálkovice.

Pochopitelně využívají možností, které poskytuje zákon o obcích. Mají tam „Komisi výstavby a rozvoje“, kde z 9-ti členů má 6 odborné vzdělání technického směru. Tři členové této komise jsou současně radními. Tím má komise výstavby v Radě nejenom poradní, ale i rozhodující slovo. V pracovní náplni této komise je rozvoj městského obvodu, plánování investic a jejich zařazování do rozpočtu, kontrola postupu prací během realizace veřejných zakázek. Předpokládám, že Rada i zastupitelstvo doporučení této „komise odborníků“ respektují.

Přístup Michálkovic k veřejným zakázkám by mohl být inspirativní i pro Hrabovou. Určitě by se našlo i u nás několik odborníků, kteří by si s problémem veřejných zakázek, jako členové komise, úspěšně poradili.

Ale jak toho dosáhnout? Jsou dvě možnosti: Buď se snažit přesvědčit současné zastupitele o nutnosti změny dnešního stavu, nebo prokázat na vybraném „exemplárním“ případě neudržitelnost dnešní praxe. Možná, že by to nebyl tak velký problém.

V každém případě nelze očekávat, že řešení tohoto problému je jednoduché a okamžité. Vyžádá si to určitý čas, a především vytvoření skupiny občanů, kteří mají předpoklady a motivaci se tímto zajímavým problémem zabývat.

21. 7. 2015. V. S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum