Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Procházka po Šídlovci

Procházka po Šídlovci

        

Jelikož jsem některé části Šídlovce již dlouho nenavštívil, vypravil jsem se v pátek 19. června odpoledne na procházku po našem sídlišti.

Prvním mým cílem byla restaurace „Beskyd“. Naposled jsem zde byl v r. 1994, když jsme agitovali místní občany pro ODS a zde jsme měli dočasné „agitační středisko“. Celkem se v této restauraci, kromě ceny piva a perzonálu  nic nezměnilo.

Pak jsem kráčel po Šídlovecké směrem ke kotelně, po levé straně alej vzrostlých stromů a řada garáží. Vybavily se mi vzpomínky z dětství, tehdy tady tekl potok.

Hlavním cílem mé procházky bylo nádvoří, které je dnes známo pod názvem vnitroblok a nedávno bylo stavebně upraveno. Před dávnými lety zde bydlela má teta a několik spolužáků. Prostor mezi budovami jsem proto velmi dobře znal. Na celé ploše byly tehdy  zeleninové zahrádky, každý byt měl přidělen kousek půdy, scházívali se zde sousedé a probírali různé zahrádkářské i jiné záležitosti. Svůj prostor zde měly i děti.

Při nedávné revitalizaci byly zde nově vybudovány komunikace a dvě parkoviště pro 13 aut. Marně jsem hledal přístřešek s lavičkami a stoly, kde by eventuálně obyvatelé okolních domů trávili volný čas.  Nebo maminky s kočárky. Také žádný koutek pro děti s pískovištěm, houpačkou a jinými atrakcemi. Asi zde bydlí pouze staří občané, kteří si to nepřejí.  Byl jsem zde v odpoledních hodinách, na parkovištích byla pouze tři auta, nikde ani živáčka. Velký prostor je vyhrazen popelnicím. Tradice v pěstování zeleniny stále trvá, mezi velkoryse pojatou silniční síti je několik políček s rajčaty, zelím, hráškem, kedlubny. Vyskytují se i  květinové záhony. Kupodivu tyto záhony neruší celkový dojem, naopak, působí sympaticky. Ocenil jsem, že projektant respektoval původní zeleň, stromy a keře jsou velmi pěkné, dobře udržované, některé nově dosazené.

Komunikace, opatřené zámkovou dlažbou jsou čisté a ještě svítí novotou. Rovněž fasády okolních domů jsou dobře udržované. Výjimkou je vydrolená omítka nad zadním vchodem domu č. 12.

Sledoval jsem svého času diskusi  o tomto prostoru, která probíhala jak na stránkách webu Hrabova.info tak na jednáních zastupitelstva. I když nejsem zahradní architekt, myslím si, že námitky a argumenty paní Šárky Tomisové a dalších byly a jsou zcela oprávněné. Především parkoviště pro auta. Proč právě tady na tak vzácném prostoru? Ráno odjedou a přijedou večer a prostor celý den zeje prázdnotou. Nebo: je zde asi 100 bytů, počet aut ve vlastnictví zde bydlících odhaduji na 50. Na nádvoří má možnost parkovat pouze 15, ostatní musí parkovat někde jinde. Zvolené řešení může pouze vyvolat zbytečné sváry mezi zdejšími obyvateli.

Trochu mě zmátla odpověď starosty občanům z 3. 10. 2014, kde se mimo jiné uvádí: „Na základě připomínek občanů byl počet stání aut snížen na 14 a ve vnitrobloku nebude umístěn žádný mobiliář“. Myslet mobiliářem lavičky, ohniště a odpočinkový kout? Možná, že zdejší obyvatelé o to skutečně nestojí. Možná se obávají hluku, který může při „odpočinkových“ aktivitách vznikat.

První zmínku o připravované úpravě vnitrobloky jsem nalezl v usneseních rady 29. 8. 2012, kdy bylo zadáno zpracování investičního záměru. Určitě zdejší nájemníci i majitelé bytů měli právo ovlivňovat technické řešení této akce, i když nebyli „účastníky řízení“. Bohužel se tak nestalo. Ve vhodně zvolené anketě se občanům měla dát možnost se vyslovit, zda si přejí pískoviště pro děti, prostor pro grilování, prostor pro další odpočinkové aktivity nebo si to nepřejí. V rozhodování by měl zvítězit většinový názor. Nebo veřejnost neměla o spolupráci zájem? To, že tehdejší rada MOb nejednala s občany o rekonstrukci vnitrobloku považuji za velkou politickou chybu. Pokud opravdu současné vybavení tohoto prostoru skutečně nevyhovuje většině občanů, měli by to místní občané dát najevo i u příštích voleb. 200 voličů je poměrně hodně a jejich hlasy mohou ovlivnit složení příštího zastupitelstva. Uvidíme.

 Projektová dokumentace za 314 tis. Kč byla objednána 3. 4. 2013 a smlouva o dílo za 2,2 mil. Kč podepsána 29. 9. 2014. Po tomto datu šlo již obtížně zasahovat do této „rozjeté“ akce.

Myslím, že není všem dnům konec. Je v možnostech zastupitelstva, pokud se na tom shodne, zrušit parkování aut ve vnitrobloku, přemístit popelnice mimo vnitroblok a takto získané plochy věnovat jiným, potřebnějším účelům, o kterých by měli rozhodnout místní občané.

V procházce jsem pak pokračoval směrem ke kotelně a pak po Šrobárové ulici.

V prostorách mezi Šrobárovou a V. Huga se má v brzké době provádět další „revitalizace“. Smlouva o dílo má být schválena zastupitelstvem 24. 6. Doufejme, že se rada poučila z poslední akce a stavba byla včas projednána s veřejností.

21. 6. 2015     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma