Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Projekt "Řídím Říčany".

Projekt "Řídím Říčany".

 

Díky upozornění pana  Stanislava  Holise, které rozeslal el. poštou všem aktivním občanům Hrabové,  mohou si zájemci přečíst článek, zveřejněný ve Středočeských novinách.cz o další aplikaci projektu, který umožňuje občanům ovlivňovat výběr a realizaci veřejných zakázek. Princip této novinky jsem popsal ve svém článku „Participativní rozpočty“ v Hrabovských novinách z 26.8. 2015.

Jde o systém, ve kterém mohou občané svým hlasováním vybrat z řady projektů ten, který je podle jejich hodnocení nejvíce potřebný. Zdá se, že tento přístup k veřejným zákazkám se poměrně rychle rozšiřuje po celém území státu. První aplikace se provádí i u našich sousedů v obvodě Ostrava – Jih.

V Říčanech si občané mohli vybrat z nabídky deseti investičních projektů ten nejpalčivější a nejžádanější.  Do akce se zaregistrovalo přes 1000 občanů a hlasování se zúčastnilo asi 60% z nich. Jejich volbu posvětilo vzápětí i zastupitelstvo a byly uvolněny peníze na realizaci. Nejvíce hlasů získal projekt opravy lesní cesty k místnímu rybníčku a oprava chodníku podél frekventované silnice. Pro tyto akce se plánuje náklad asi 6 mil. Kč.

Tento přístup k veřejným zakázkám má několik výhod: především přispívá ze zvýšení zájmů občanů o veřejné záležitosti. Investiční politika obce  již není záležitostí úzkého kruhu zastupitelů a úředníků, ale mohou ji ovlivnit i občané. Rozhodování o investicích je zodpovědnější a omezuje se možnost  ve vydávání peněz na ne zcela potřebné a efektivní investce.

Zákon o obcích předpokládal, že úlohu zprostředkovatele mezi obcí a občany v oblasti stavebních  invecestic převezmou stavební komise, jakožto poradní orgány rad.  Praxe však ukazuje, že tyto komise ne vždy tuto úlohu plní.  O veřejných zakázkách pak rozhoduje pouze rada a veřejnost nemá žádnou možnost se  podílet na jejich výběru.

Konkrétním příkladem nedostatečného vlivu příslušné komise  na strukturu a výběr veřejných zakázek  je městský obvod Hrabová. Soudě podle zveřejňovaných informací je  podíl  komise výstavby, dopravy a ekologie na výběr veřejných zakázek minimální.  Rada městského obvodu nevyužívá možností, které ji poskytuje zákon o obcích a nepověřuje tuto komisi  konkrétními úkoly. Určitě ke škodě všech občanů.

   16. 9. 2015.   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum