Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Publikace "Hrabová v období druhé světové války"

Publikace "Hrabová v období druhé světové války"

 

 

Tuto publikaci sepsalo a dovedlo k realizaci několik občanů, kteří si uvědomili, že s ohledem na letopočet jde o poslední příležitost k zaznamenání autentických vzpomínek ještě žijících pamětníků na tento úsek naší historie. Konali tak proto, že to pokládali za správné, bez ohledu na svůj čas a bez nároku na eventuální finanční odměnu.

Osobně jsem očekával alespoň zmínku o této publikaci  v Hrabovských listech  nebo poděkování starosty během jednání zastupitelstva ve středu 3. 6. 2015. Nestalo se tak.  Nejde mi o mou osobu, s ohledem na svůj věk  nemám potřebu poslouchat slova uznání, mám již jiné priority. Ale jde mi o mé spolupracovníky, pro které, předpokládám, slova uznání mohou být motivací pro další činnost. A šlo by i o poděkování i těm čtrnácti pamětníkům, kteří sepsali své vzpomínky.

Jediný, kdo se o naší práci zmínil, byl zastupitel pan Jan Dvořák, kterému za jeho zmínku  o naší práci na jednání zastupitelstva srdečně děkuji.  

Marně jsem hledal v Hrabovských listech podrobnější informace o událostech před 70. lety, které by souvisely s Hrabovou. Pouze fotka pana starosty a místostarosty, jak kráčí s věncem k Památníku, formální projev  a  pozvání na besedu k naší knize.

Přitom v  publikaci bylo mnoho materiálů, které se přímo nabízely ke zveřejnění v Hrabovských listech, např. vzpomínky pana Bohuslava Olšanského a jiných pamětníků.  Asi tato publikace nebyla doručena k novému redaktorovi. Nebo byla a on ji ze svých profesionálních důvodů ignoroval jako  nezajímavou. Místo toho byla dána přednost jiným textům, které by snad počkaly do dalších čísel Hrabovských listů.

8. 6. 2015. V. S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum