Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Současná politická situace v Hrabové.

Současná politická situace v Hrabové.

 

Objektivně vzato, téměř rok po komunálních volbách se toho v Hrabové příliš nezměnilo. Koalice (ODS a KDU-ČSL) drží pevně pospolu a v zastupitelstvu prosazuje nekompromisně svou politiku. Těch několik občanů, kteří mají k některým záležitostem na jednáních zastupitelstva kritické připomínky, prozatím neovlivnilo postoje koaličních zastupitelů.

 Ta je založena na zásadě „nenechat si do našich záležitostí mluvit nezodpovědnými zastupiteli a občany“. Proto je nepřijatelný požadavek na podstatné rozšíření kapacity Hrabovských listů s přechodem na měsíčník.  Vždyť pak  by vznikl prostor i pro materiály opozice! Zvítězil názor, že místní časopis má být přísně „nepolitický“ a budou se tisknout pouze informace  a materiály bez jakékoliv kritiky současného stavu. Jen samé dobré a příjemné zprávy, které utvrdí všechny občany, že žijí v ideálním městském obvodě.

Stejně to dopadlo s webovými stánkami obce. Zlepšení s uplatňováním zákona č. 106/1999 Sb. je pouze částečné a nejsou zveřejňovány všechny dotazy a odpovědí. Žádostí o informace některých občanů nejsou brány v úvahu.  Rozsah informací o veřejných zakázkách je stejný jako v minulých letech. Z neznámých důvodů nejsou zveřejňovány zápisy z jednání kontrolního výboru a informace o činnosti komisí, např. povodňové nebo letopisecké.

Praktický dopad na veřejnost nemají ani nově vzniklé webové stránky Hrabova.info a Hrabovské noviny. Počet čtenářů je ve vztahu k počtu obyvatel  nízký a těch několik občanů, kteří veřejně reagují na  kritizované skutečnosti, nemůže ovlivnit celkové veřejné mínění v Hrabové.

Nelze přehlédnout významnou  změnu,  a to v  oblasti kultury. Uskutečnila se  celá řada velmi přínosných a náročných kulturních akcí.  Zásluhu na tom má nově vzniklá kulturní komise s předsedkyní Vladislavou Kopitzovou z hnutí "Změna pro Hrabovou ".Škoda, že se komisi nepodařilo prosadit důstojné oslavy letošního jubilejního roku narození básníka a spisovatele Viléma Závady (nar. 22.5. 1905). Komise doposud nevěnovala patřičnou pozornost ani místní kronice, kde zápisy jsou prováděny s velkým zpožděním a není zaručena jejich objektivita. I kroniky jsou součástí kultury.

Další změna se chystá ve správě domovního a bytového fondu, kde audit Magistrátu města Ostravy zjistil nadále neudržitelné poměry. Audit prokázal, že městský obvod upustil od faktické kontroly v hospodaření s tímto majetkem. Tato situace vznikla již  v minulých letech a ti, kteří ji způsobili, vykonávají doposud důležité funkce i v současném zastupitelstvu.

Opoziční zastupitelé nejsou určitě s dnešní situaci spokojeni.  Zde mají dvě možnosti: počkat na konec volebního období a pak v nové volební kampani předložit najednou občanům včechny chyby a nedostatky, kterých se současná koalice v tomto období dopustila a ještě dopustí nebo se pokusit o plnění svých volebních slibů ještě během současného období.

 Druhá alternativa však vyžaduje získat masivnější podporu veřejnosti, dosavadní metody nejsou dostatečně účinné. Protože účinný propagační prostředek, Hrabovské listy, nejsou pro tyto účely momentálně dostupné, zůstává zde jediná možnost – začít s vydáváním vlastního informačního média podobného typu, dodávaného zdarma až do domovních schránek.

Určitým příkladem, i když nedotaženým do konce, může být dnes již pověstný leták ing. Novotného z loňského roku. Svými konkrétními údaji, které nebyly doposud vyvráceny, rozvířil veřejné mínění a zasloužil se o větší zájem občanů a veřejné záležitosti. Nepochybuji o tom, že nyní je dostatek faktických materiálů, které by i  použitím již zveřejněných na Hrabova.info nebo v Hrabovských novinách, mohly dobře posloužit zájmům opozice.

Přitom náklady na tento „občasník“ by nemusely být neřešitelnou překážkou. Dva balíky papírů (1000 ks) formátu A 4 stojí 150  Kč a náklady  spojené s vytištěním na počítači asi 500 Kč. Největším problémem by bylo zorganizování této akce a distribuce letáků  do domovních schránek.  Aby vše proběhlo v naprostém pořádku, akce by vyžadovala posouzení nezávadnosti i z hlediska platné legislativy.

Jiné praktické řešení v prosazování návrhů opozice na možná zlepšení (pokud tyto návrhy jsou míněny vážně) podle mého názoru nyní reálně neexistuje.

  1.8.. 2015.  V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma