Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Úprava prostranství před školou

Úprava prostranství před školou

 

Usnesení rady městského obvodu ze dne 30.9.2015 zní takto:

Rada městského obvodu bere na vědomí projektovou dokumentaci pro realizaci stavby „Revitalizace prostranství před ZŠ“, předloženou ing. Magdou Cigánkovou – Fialovou bez připomínek.

Usnesení vyvolalo zájem u veřejnosti proto, že ani na dřívějších jednáních zastupitelstva, ani  v Hrabovských listech nebo na webových stránkách obce nebyla o této akci žádná zmínka.

Nabízí se dvě vysvětlení: Buď jde o zcela okrajovou záležitost s nepodstanými nároky na obecní pokladnu  nebo rada se rozhodla přikročit k rozsáhlému a finančně náročnému projektu, který by změnil tvářnost a možná i funkci prostoru před školou, a to bez větší diskuse s občany. Osobně si myslím, že půjde o možnost  č. 1.

Neumím si představit, že by šlo rozsáhlejší záměr  s vysokými nároky na finance realizovat bez konzultace  se školou, s komisí výstavby, dopravy a ekologie  a v neposlední řadě se všemi občany Hrabové.  

Oceňuji postoj zastupitele Jana Šumbery, který si uvědomil tyto základní nejasnosti a prostřednictvím Hrabova.info sdělil občanům, že se s tímto projektem podrobně seznámí a bude občany o této akci  informovat.

Nedivím se těm občanům, kteří se do diskuse na toto  na Hrabova.info vložili. Po zkušenostech s revitalizaci vnitrobloku na Šídlovci a s dalšími akcemi není se co divit.

V Hrabové stále více chybí informování občanů o všem, co se děje. Vyřešilo by to měsíční vydávání Hrabovských listů, kde by byl dostatek informačního prostoru nejenom směrem od radnice k občanům, ale i  směrem opačným. Aby se tak stalo, museli by vyvinout větší tlak nejenom zastupitelé, ale i občané. Prozatím se tak neděje.

13.10. 2015.  V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum