Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Ve veřejném životě Hrabové citelně schází besedy s občany.

Ve veřejném životě Hrabové citelně schází besedy s občany.

 

Přesvědčivým důkazem tohoto mého tvrzení je průběh posledních zastupitelstev. Občané, kteří se zajímají o veřejné záležitosti stále více využívají tuto jedinou příležitost, aby vyjádřili své názory. A jsou velice zajímavé a podnětné.

Jenomže je zde následující problém:  Jednání zastupitelstva  podle zákona o obcích má v systému zastupitelské demokracie zcela konkrétní úlohu, kterou lze jen těžko úspěšně spojit s občanskou besedou. Hlavním úkolem zastupitelstva je starost o veřejný majetek a zajištění plynulého chodu obce. Výsledkem práce zastupitelstva jsou konkrétní usnesení. Jsou základem pro další právní úkony, na základě kterých se rozhoduje často o značných finančních částkách, o právech a povinnostech občanů, o fungování právnických osob a organizací zřizovanými obcemi a o řadě dalších záležitostí.  

V zákoně o obcích je uvedeno, že zasedání zastupitelů jsou veřejná a podrobnosti o těchto jednáních stanovuje jednací řád.

Možnosti  vstoupit do  jednání zastupitelstva případnými připomínkami občanů jsou v těchto jednacích řádech omezeny. Je to pochopitelné, nelze jednat o čemkoliv a jakkoliv dlouho, to by mohlo tato jednání zcela paralyzovat s negativními  následky na fungování obce. Proto je v těchto pravidlech uvedeno, že občané mohou vyjadřovat svá stanoviska pouze k projednávaným věcem. Jinými slovy, lze se vyjadřovat pouze k tomu, co je ve schváleném programu. A pokud možno stručně a konkrétně. Zodpovědnost za respektování těchto zásad má ten, kdo schůzi řídí.

Podle mého osobního názoru občané  Hrabové přednáší své názory na jednáních zastupitelstva  i mimo stanovený program. Není to výčitka, naopak, je to chvályhodné, pokud to příliš nenarušuje program jednání. Ale o čem to svědčí? Svědčí to o zájmu občanů  o veřejné záležitosti,  který lze v Hrabové realizovat pouze na jednáních zastupitelstva a nikde jinde. Vznikají pak i neřešitelné situace, kdy například je kritizováno technické řešení veřejných zakázek, na které je již zpracována dokumentace a dokonce i připravena smlouva o dílo.

Tento můj poznatek mě vede k závěru, že v  Hrabové citelně chybí vhodné formy spolupráce samosprávy s veřejností  nejlépe formou desed s občany. Není to nic neobvyklého, stačí se podívat do okolních obcí, kde je to poměrně časté.

Když jsem o této možnosti diskutoval s některými zastupiteli, obávali se nezájmu občanů o tyto akce. Podle mého názoru  jde pouze o výmluvy.

Nechci svůj názor nikomu vnucovat, ale podle mého přesvědčení mají jednání zastupitelstva  sloužit  především k tomu, aby občané – voliči mohli průběžně „testovat“ své zastupitele a zjišťovat, zda jejich hlasy se dostaly do správných rukou a případně u příštích voleb korigovat své rozhodování.

  18. 9. 2015    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum