Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Všichni občané jsou si rovni, ale někteří rovnější

Všichni občané jsou si rovni, ale někteří rovnější

 

Ta titulní věta je poněkud provokativní, ale souvisí s obsahem mého dnešního článku.

 Jelikož i v zastupitelské demokracii musí být pořádek, existuje promyšlený a dlouhodobě vyzkoušený model veřejné správy, ve kterém jsou nejdůležitějším prvkem svobodné volby.

Současný volební zákon má svou matematiku, která určuje, kdo bude nebo nebude zastupitelem. Zákon je svým způsobem nespravedlivý: na jedné straně může být superaktivní občan, plný ideálů a nadšení a nebude zvolen. Na straně druhé pletichář a prospěchář – a ejhle! Již sedí v zastupitelstvu. Náš superaktivní spoluobčan může i po volbách nadále prokazovat svou aktivitu v komisích, ale ty jsou pouze pomocným orgánem všemocné rady a jeho třeba i dobré nápady nemusí být respektovány a realizovány.

Podle zákona o obcích mají zastupitelé navíc práva, které „obyčejní“ občané nemají.       

Mám na mysli především § 82, kde se uvádí:“ Člen zastupitelstva má právo předkládat zastupitelstvu obce … návrhy na projednání“.

Nic nebrání žádnému zastupiteli na zastupitelstvu předložit k projednání na příklad následující návrh:

Navrhuji, aby na webových stránkách Hrabové v záložce „Veřejné zakázky“ byly uváděny všechny smlouvy a další materiály, týkající se částek nad 20 tis. Kč, a to se zpětnou platností od posledních voleb. Žádám, aby se o tomto návrhu hlasovalo.

Nebo:

Navrhuji, aby byl vypracován kodex práv a povinností, platný pro redakční radu a redaktora Hrabovských listů. Termín: do konce července 2015, zodpovědný starosta. Žádám, aby se o tomto návrhu hlasovalo.

Naproti tomu občané, kteří přihlíží jednání zastupitelstva, toto právo nemají.

Podle jednacího řádu zastupitelstva ostatní občané mají následující práva:

Článek 7 bod (9): Občané mohou vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nebo se vyjádřit k návrhu rozpočtu a k závěrečnému účtu.

 Pouze "své stanovisko k projednávané věci“, jinými slovy pouze k tomu, co je ve schváleném programu jednání a možná i k tomu, co zmíní zastupitelé v bodě „různé“.  Nezastupitelé nemají na rozdíl od zastupitelů právo předkládat k projednání cokoliv a žádat o hlasování.

21. 6. 2015   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma