Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Výzva ke spolupráci - pokračování

Výzva ke spolupráci - pokračování

 

Netušil jsem, že můj poslední článek vzbudí takový ohlas. Jsem zastáncem racionální diskuse, ve které každé slovo, každá věta by měla být dobře promyšlena.  Já se o to ve svých článcích cílevědomě snažím a jsem ochoten s případnými zájemci (i soukromě) prodiskutovat vše, s čím se mnou nesouhlasí.

Eventuální spolupráci si konkrétně představuji takto:

Panu redaktorovi Hrabovských listů se příkladně při četbě Hrabova.info zalíbí článek Milana Slívy „Socha mistra Jana Husa“. Vůbec bych se tomu nedivil, je to po všech stránkách výborný článek a určitě by zaujal ne 80 jako na Hrabova.info, ale cca 2 000 čtenářů Hrabovských listů. Takový je bohužel rozdíl mezi možnostmi obou médií. Jsem si naprosto jist, že místní časopisy ve všech okolních městských obvodech by neváhaly s uveřejněním podobných materiálů.

Mnozí  redaktoři  místních časopisů by rovněž neváhali se zveřejněním některých polemik, které probíhají na stránkách Hrabova.info, příkladně kolem prodloužení Mostní nebo kolem možné výstavby Kulturního domu. Nebo zajímavosti v souvislosti se vznikem názvu Pilíky nebo poznámky k výbuchu vrtu na haldě. Vždyť tyto a podobné zprávy zvýší atraktivnost a určitě i čtivost časopisu. Nemluvě o příznivých dopadech na aktivitu občanů a na zvýšení zájmu o řešení věci veřejných.  A těchto zpráv je v Hrabova.info velmi mnoho.

Na druhé straně by Hrabova.info určitě poskytla svou kapacitu pro oficiální rubriku „Dopisy čtenářů“, míním tím čtenáře Hrabovských listů.  Vždyť by to byla pro redaktora HL velmi dobrá zpětná vazba.  Nebo pro zveřejňování všech možných informací o činnosti našich výborů a komisí, což již ostatně v rámci svých možností činí. Zde by příliš nevadil omezený počet čtenářů (ne každý občan má doma počítač), protože zájemců o informace tohoto druhu je v naší populaci pouze určitý počet, a ti počítač mají.

Končím jako posledně: Domluvte se na spolupráci. Bude to k prospěchu všech občanů.

            15. 6. 2015   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum