Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Výzva ke spolupráci

Výzva ke spolupráci

            

 

V Hrabové máme v současné době dva informační prostředky, které si kladou za cíl informovat naše občany o všem důležitém jak z oblasti komunální politiky, tak i z jiných oblastí.

Jsou to tištěné Hrabovské listy a elektronické  Hrabova.info.

Hrabovské listy jakožto tzv. radniční periodikum jsou řízeny redakční radou, která ze své podstaty je podřízena koalici, mající  v zastupitelstvu většinu. Tento stav, podporovaný současnou legislativou, má svou logiku. Koalice se všemožně snaží ukázat svým voličům a všem občanům své přednosti, což je v zastupitelské demokracii pochopitelné. Tato politika se promítá i do obsahu místních časopisů.  Pro koalici je výhodné ukazovat okolní svět jen v růžových barvách a vystříhat se nebezpečné kritiky a polemik. Je pro ni výhodné prosazovat tzv. nepolitičnost Hrabovských listů. Pochopitelně nelze připustit ani kritiku činnosti koalice a jejich zastupitelů. I když nedávná úprava tiskového zákona vychází vstříc i opozici, praktické uplatňování této výhody se ujímá jen velmi pomalu.

Mimo tento ideologický problém mají mnohá radniční periodika značnou nevýhodu v tom, že neinformují občany o událostech aktuálně, ale s velkým zpožděním. V případě Hrabovských listů dvouměsíčním. Problémem je rovněž omezená informační kapacita, způsobená omezeným počtem stránek.  Velikou výhodou radničních periodik je skutečnost, že jsou poskytovány obvykle zdarma všem občanům.

Nyní k Hrabova.info. Podle mého názoru vznikl tento internetový časopis jako reakce na dosavadní zcela nedostatečný a zcela neobjektivní způsob informování, praktikovaný v Hrabové mnoho let. Mimo jiné i toto vedlo k postupné ztrátě zájmu občanů o veřejné dění.

Určitou shodou náhod se kolem Hrabova.info  vytvořila skupinka občanů, kteří se snaží o celkové zlepšení veřejného života všemi možnými způsoby včetně kritiky  některých praktik naší radnice.  Velkou předností časopisu je operativnost.  Vše, co se v obci děje, se ihned zveřejňuje a občané mohou zcela svobodně na toto dění reagovat svými příspěvky. Určitým rizikem je nebezpečí ve zneužití této svobody nezodpovědnými občany ve formě osobních invektiv a nepravdivých tvrzení. Značnou nevýhodou je skutečnost, že jsou dostupné pouze omezenému okruhu občanů, kteří komunikují prostřednictvím internetu.

Bylo by velmi nešťastné, kdyby mezi Hrabovskými listy a Hrabova.info vznikla úplná izolace.

 Místo toho zdravý rozum vede k myšlence na oboustranně výhodnou spolupráci. Ta by spočívala v tom, že by Hrabovské listy (se svolením autora) otiskovaly zajímavé a kvalitní materiály, zveřejňované v Hrabova.info. A je jich tam nespočet, především od Milany Slívy a Martina Slepičky. Na druhé straně by Hrabova.info mohly mimo svůj dosavadní program tisknout to, co se nevešlo na stránky Hrabovských listů včetně polemických příspěvků čtenářů obou časopisů.

Apeluji tímto jak na radu městského obvodu, tak na vydavatele Hrabova.info: Domluvte se na spolupráci. Bude to ke  prospěchu všech občanů.

            13. 6. 2015       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum