Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Webové stránky - vizitka obce

Webové stránky - vizitka obce

 

I když to je poněkud povrchní, „vizitkou“ obvykle rozumíme způsob prezentace, kdy podle některých viditelných znaků usuzujeme i na hlubší obsah. Pokud na nás webové stránky zapůsobí pozitivně, pokud jsou podrobné, aktuální a nápadité, lze předpokládat, že kvalitní bude i veřejná správa.

Jak jsme na tom v Hrabové? I když se pan tajemník snaží (viz výrazné zdokonalení obsahu záložky Povinně zveřejňované informace – zákon č. 106/1999 Sb.), ještě to zdaleka není ono.

Třeba v aktuálnosti denních událostí  a v nápaditosti zpráv je mnohem dokonalejší „soukromý“ (podle některých představitelů obce dokonce „bulvární“) web Hrabova.info.

 Osobně mi (a možná i dalším občanům) vadí absence informací v záložce „Veřejné zakázky“. Poslední je z 25. 11. 2014 „Oprava chodníku podél ulice Krmelínská“, od té doby nic. Protože pečlivě  sleduji  usnesení rady, vím, že na území obvodu se čile staví, buduje, opravuje a investuje. Jelikož jde o obecní peníze, zajímá mě to stejně jako mnohé jiné spoluobčany. Alespoň doufám. A informace veškeré žádné. Mimo strohá usnesení rady.

Na této záležitosti je zarážející ještě následující skutečnost: ve svém volebním programu měly volební sliby na zlepšení informovanosti občanů, na zveřejňování smluv na internetu a na zprůhlednění financování další tři politické strany a hnutí. I když od voleb uplynulo již 8 měsíců, nezdá se, že by se s informovaností něco dělo. Žádné návrhy na příslušná usnesení zastupitelstva, žádné články v Hrabovských listech, žádné besedy s občany na toto téma.

Další „rest“ webových stránek vidím v oblasti informací ze zastupitelstva. Podle nového jednacího řádu již měl být na webových stránkách zveřejněn zápis z posledního jednání, které bylo 3. června. A zápis není. Dohledat nelze ani zápisy nebo informace z jednání výborů a komisí. Zde se snaží vyplnit informační mezeru web Hrabova.info, ale je odkázán na dobrou vůli členů těchto orgánů.

Dle mých životních zkušeností při hodnocení čehokoliv, ať již v oblasti technické nebo v oblastech jiných, vždy si všímám charakteristických detailů. Je na to i lidová moudrost, že „ďábel je ukryt v detailech“. Kupříkladu u webových stránek Hrabové mi mimo již uvedené skutečnosti vadí, že v záložce „Hrabovské listy“ chybí lednové číslo z letošního roku. A již je červen.

 Mám dvě vysvětlení, proč členové rady nepřimějí tajemníka ke zlepšení jeho práce:

1. Webové stránky jsou naprosto dokonalé a pouze já, jediný ze všech občanů Hrabové, mám kritické výhrady.

2. Webové stránky jsou zcela zbytečná byrokratická přítěž a na jejich úrovni vůbec nezáleží.

            19. 6. 2015   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum