Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Z jednání zastupitelstva 24. 6. 2015 - 1. pokračování

Z jednání zastupitelstva 24. 6. 2015 - 1. pokračování

 

Na konci jednání v bodě „Různé“ se občanka paní Šárka Tomisová zeptala pana starosty, proč v posledním čísle Hrabovských listů  bylo věnováno tak málo místa nejvýznamnější události letošního roku -  sedmdesátému výročí od konce války. Paní Tomisová postrádala v našem časopise  zejména vzpomínky doposud žijících pamětníků.

Pan starosta, jak je jeho zvykem, převedl řeč na jiné téma, když to zdůvodnil vydáním poblikace „ Hrabová v období druhé světové války“, kde jsou i vzpomínky pamětníků. Opět nefunguje panu starostovi logické myšlení: Publikaci si zakoupilo cca 200 občanů, v Hrabové je ale nejméně  3000 dospělých občanů, to znamená, že 2800 občanů bylo odkázáno v této záležitosti  pouze na Hrabovské listy, kde byl snímek pana starosty a místostarosty s věncem a několik vět o této, bezpochyby nejvýznačnější události roku. Jinak nic.

Pokud by náš starosta četl časopisy okolních obcí, zjistil by,  že naši sousedé pochopili tuto událost zcela jinak. I v malých Proskovicích bylo věnováno v místním časopise tomuto výročí důstojné místo, nemluvě o Staré Bělé, Paskovu, Vratimovu, Ostravě Jihu atd.                           

Ve Staré Bělé byla dokonce vydána ne skromná publikace, ale objemná kniha s názvem „Pět proti gestapu“,  kde se líčí tragické osudy zdejších občanů  a místní časopis věnoval  v dubnovém a červnovém čísle tomuto významnému tématu více jak 10 stránek.  Nemluvě o dalších aktivitách, která organizovala místní škola. Aktivity pro Hrabovou naprosto nedosažitelné.

Tato záležitost příliš nesvědčí o profesionalitě nového redaktora Hrabovských listů.  Vždyť určitě, stejně jako většina občanů, chápe význam tohoto výročí. Měl tu výhodu, že potřebné materiály byly připraveny v publikaci hrabovských občanů, stačilo se poradit s vedoucím skupiny autorů s panem Milanem Slívou. Jak ale pan Pavelka,  občan Frýdku – Místku,  může něco  vědět o panu Slívovi z Hrabové.

Dost trapně  na mě působily zmínky starosty o této publikaci, když ani neuznal za vhodné jako představitel obce poděkovat autorům za jejich iniciativu .

 Omluva člena redakční rady pana Radka Orkáče za vzniklou situaci  byla na místě, ale spíše by se měl omluvit občanům pan redaktor, který podle mínění starosty nese za obsah Hrabovských  listů hlavní odpovědnost.

            25. 6. 2015.    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum